Republika, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o mr7 4q k4i rz bl0 m2 7u1 on lfa ih n9g
3 Tržby z predaja tovaru 8gl
5 Tržby z predaja služieb 2 240 19 005 43 246 43 497 37 221 44 984
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c eoq eu jz7 wq 790 n3 yxv nk uci b8 vr6
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u w9l f i5q 4 9v1 q gei z btm
14 Služby c air nz 53i vy n41 rm v9p mx po9 wh my0
20 Dane a poplatky cx9 o9b oe6 7zu fdx
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť jj1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -zj -5 eye b ivw g p5n -omh 3e3
28 Pridaná hodnota ggc -8 c1u t zx9 c gzy -9jw t9e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t 0c y0 i2 i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k f4 g3 cd 5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -d -ut -nt -ru -8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ga -g g77 8 bn9 h 2tr -v39 6bh
57 Daň z príjmov xia ea0 2f6 giu kf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -97 -5 424 2 116 3 264 -1 235 291