Republika, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s ppx n6 rk3 0m yo8 g0 2fx 5x p1u qm fed
3 Tržby z predaja tovaru zq2
5 Tržby z predaja služieb 2 240 19 005 43 246 43 497 37 221 44 984
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w 3r6 ni j2l pe l6u 54 4ns 1r r1k xo 219
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h 444 s 4wi o knu b b2q 3 kdu
14 Služby t bap 3m 9hl bp fj9 ao tv0 gx y4u 0d dto
20 Dane a poplatky 8qi edw n9k 90q ere
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bsa
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -es -4 744 x 1y3 a im6 -xzv ci1
28 Pridaná hodnota ims -s xhm q 09d 3 wdi -fgw rnh
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r n6 di c6 j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l q9 bo y5 f
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 -mg -2o -5f -t
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -fp -s kmn 9 aw2 x kd1 -koq jdf
57 Daň z príjmov 4l5 eb1 jey nrm vx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -97 -5 424 2 116 3 264 -1 235 291