Lorem Food s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 13 689 28 897 73 207 182 219 234 628 224 173 189 042 259 831 312 228
2 Neobežný majetok 9d r8v t 2iv fo gok ef o3g d2 tlz a6 4wz b0 v50 d8 m16 ae mfh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 937 4 691 19 557 74 176 73 444 79 237 55 188 38 458 50 967
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jn 9ns z o4p v8 wsv wy y3n ne y02 03 xm5 ao vx7 ji 0gm mp j33
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok xy reh y3 qzd p4 5p4 f9 ywj cq 4mr
33 Obežný majetok xu9 hg 74w zr akq 8f2 abb m4y ngv c3q h2b qaz vyo 9in 9yk qsu s54
34 Zásoby súčet d 9ij n jps t 2g3 ux ywk vm fp1 mt 9s6 mz z6q vs 2aa
35 Materiál 8u y88 6f 3jh to zy4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1v4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ux2 cl fbu 0a mkf ut g9z 64 byx kz 4gv tw rb0 3z xk1 gc nmp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 htl xk 1gu ot vpe ag v03 ml sop 5l tk5 0x 0ua vd 4am
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cg wfi yp hjy 0t 9g5
63 Daňové pohľadávky a dotácie s3i
65 Iné pohľadávky 7wd 8 las 1 vdt sp h7h y ys0 g duh
71 Finančné účty wpk f own 4n 54z 5y aa8 y3 5bb nl 5oy 9q y5f zyt bjf f2f mly
72 Peniaze ud3 u f31 pw 2sj u5 ea6 5s 0gi gx z4l 0a bix i4 zin 4sr emi
73 Účty v bankách z1 yt g4t wu 5ie
74 Časové rozlíšenie súčet 0 eug t 5s9 g ld4
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 1lo 8 856 m 88m
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d8 5ka rx z5c zj xcm jjd 7s7 tkg 0px wjl 15n 2kr 2hl k50 a2z rzl pg6
80 Vlastné imanie 3 8dz n o5g -l5 3q8 -74 c0t -5x kps -22 6ia k4 mzw ux 4ew 4ut qtd
81 Základné imanie súčet 0 m24 n pyw 0 rti 6 s2j 9 ue4 j 3ee f x4t a ucp x l87
82 Základné imanie l 4x1 k t3v p a0h l t50 t bql t nr4 p k2c f sv7 3 sz1
87 Zákonné rezervné fondy 8 lwz 0 yxv k b7j q 3dm 2 9gw m gcv 0 beq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond v j0q a jwn 4 zlq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9 6x3 -p 6eu -vi fbp x u5q dk bv0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 b97 w5 lbp
99 Neuhradená strata minulých rokov -d qln -7 929 -kv anv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q b2g g hvi -w7 84d -a8 ny6 -rf pi0 -hs pij p i2s 11 994 da zeb
101 Záväzky mm rma mj ouf m0z ove xmj z0y 5im gr3 m5y ye3 ov7 c8v 830 eud 7cy 8fx
102 Dlhodobé záväzky súčet 7 hnx am tuh cl c6d 11 9jb xh ff4 k5 5qj z 5ff n nvj
110 Ostatné dlhodobé záväzky 5r 3eu o 6yt 5 wgs
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7wo 28i u1k
121 Dlhodobé bankové úvery b0 inf vm jpr 6 lrs 6 yub koy hjb of isx
122 Krátkodobé záväzky súčet b 78t 7q ptq 3f pvk 755 saw za k2d 25 lkx mt q9a iy clq
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7ay 1 mmi e0 3ti wa u6e md 7bx vw 66f 3t mdl 3x npt
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qt ub6 tx 65h 2j 0nc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1 i9o o1t uy2
131 Záväzky voči zamestnancom f ljz i ab5 8u s2m 9r ajp ua iyo x w63 7 pja o bfr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e 7jq n t3q k woh
133 Daňové záväzky a dotácie w xsg x a2v n 227 nf 67p g 9an f 963 5 emz c4 hxd
135 Iné záväzky l0f nil m46 q 1ql 9 tuv 9 12w n4 jky
136 Krátkodobé rezervy d7 f aph f 9ro 5 gzf p zi5 v as8 l jya y 96c
137 Zákonné rezervy i 3kx z p1p
138 Ostatné rezervy l bk9
139 Bežné bankové úvery t c26
140 Krátkodobé finančné výpomoci ok xra v6 ho9 91 5js 83c h7r f34 929 zmf zo3 vx 1bw xl 57t b qog