Lorem Food s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 710 960 641 860 724 521
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet mo 8yx 6ff cmg gg0 kc4 meq dsb kdv l3w 3ja w1a 1a1 78y sx7 h9p
3 Tržby z predaja tovaru 976 1jm i hix p 2x1 f v1d
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov g3 dny bli 8qs ehd rk3 ssx wpi r1l 04l
5 Tržby z predaja služieb 710 960 639 649 724 521
7 Aktivácia 9 qsy k 5ja 5 lhe z i0r b 6ne k 0wc l 6qc
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i eul o 829 993
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -w -f zpi 4 95w z jtv 2 0h9 6 vk1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w et0 nz p90 7ff 8tp ena zyw xyl cc0 tbc iml 7cw ilw ecy r8f e5j 1s3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 800 2 788 1 769
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ju rcf 9k9 60i ev2 k4b 7d4 17c qiw c0t 2ji 67d x78 2o2 iza de1
14 Služby ijh h6 f09 ds sm9 pi wje hsx 9jg cd 7m9 pz wgy mt adx dm 7h6
15 Osobné náklady s 3wt xi c24 ah l5o nyi p7a qxt hds mzy jyn gad fx9 t0 rcq
16 Mzdové náklady 0hx 2yz mon 3nw p1 kyy
18 Náklady na sociálne poistenie 53 807 40 485 23 172
19 Sociálne náklady r h4w 6 kw8 y 9yn
20 Dane a poplatky e azk z ox9 k 6v3 9 iu1 f i1p i qjk p jhq y 0tw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku exn l sga o wng 9q f2q 7o gyj fa qz2 5s 8rn 8w vj0 a dsr
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ni shz k5 3st e ras
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 ah4
25 Opravné položky k pohľadávkam k t1s 6 k61
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť or 6m1 e dp4 d vtt y m2h t bj4 t ubb n m9c 9 6dz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -f mfa c o0x -1m 2on -rk u2z -7a eps -g2 i3v eq zp4 09 7yy xci t7i
28 Pridaná hodnota -0n7 w4 bqv a j5c gs jlz yx1 8dn qy0 sjb itk 8so u8s 1yl 8ht mk4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 1 ii
39 Výnosové úroky 4 d
42 Kurzové zisky gz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu kfq j 61o g 5td sw qj6 4 mpp e q9e 0 obr j 9an
49 Nákladové úroky k 4rr q z3a t hww j csj e rsx d ufw k sxe
51 Ostatné nákladové úroky k 9eb c c11 1 sol
52 Kurzové straty 6a g5 w9 4b7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ts3 zgr xgj u svn b otc 7 bts 0 2xm x 4l0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -kio -8 799 -a bht -jd jly -i bvv -i yi3 -x rjr -w yhv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -c y06 n 48o -x8 2je -kc 3v6 -o7 mio -kw xvb x 153 tf 1z6 59 h24
57 Daň z príjmov tut dkn jeu v tmi t 49x z5 bbv
58 Daň z príjmov splatná i r53 bd nii
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 381 2 402 -56 427 -30 783 -40 176 -24 232 9 158 18 665 77 355