CVMC-DIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 000 7 200 53 053 59 031 100 980 97 747 93 689
33 Obežný majetok m 4f1 r 87k ui vvz 2f m0j ois jtx 4u ktk mw z2x
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cn p09 sk nvs 1d rkc fx yxd t4 l9x
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nw trr wg 4v4 b4 7nv ur 6e1 zd gta
62 Sociálne poistenie 4o v9 54 nr
63 Daňové pohľadávky a dotácie w9 ai he wc
65 Iné pohľadávky cj jlu fc upp
71 Finančné účty d mj8 y bqc 5n tk9 ec 5n6 su nr6 4k e6h 68 2bo
72 Peniaze 6 9y7 e vlq iv 54z pm vif im sz5 dc r8q 0v pba
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x r8t s 100 qt dfm 1q c9m u3p 2dh zb she q7 16b
80 Vlastné imanie 3 93v 2 ub6 w 4fd ju eug l7 ktk bk kqz qs ud0
81 Základné imanie súčet k ii2 m 60s k wp0 9 j9g 3 f1k g v6c 9 vjb
82 Základné imanie 1 9uh m eiy p 3ci c 1c0 x g5y b wbq b 619
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5 tuv p n88 9 q9a p oif r 9no
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 me6 z 9jo 5 jhb 4 2x7 8 l9h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c h23 c tkc l sj1 b drh -ht -9g
101 Záväzky ywd 3x lpg y6 1mk va 37d 4e 80w 7z tdq
122 Krátkodobé záväzky súčet cib m4 ymh 50 d69 vu myn tk k33 h7 e8l
123 Záväzky z obchodného styku súčet jd 4a3 jx 2wa i6 3z4 qo 3xt kz 3yn
131 Záväzky voči zamestnancom ftn x9
133 Daňové záväzky a dotácie n1e vhb d09 7jm
135 Iné záväzky 0 u 0o6 h v9p p8 pu
139 Bežné bankové úvery z k
140 Krátkodobé finančné výpomoci p yg1 5 pqr 7 jgd f paq