Skerex s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 061 4 844 4 533 4 201 3 757 3 647 3 604 7 529 6 922
2 Neobežný majetok lq0 n8
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ctm 0j
33 Obežný majetok z 1lp a 4as 8 wu1 f 100 p ehx v r8l k qnh 1 82m 8 dk2
34 Zásoby súčet b27 m0e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nxc ozb vgt h4 u jr1 q 9zq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n7x dpy wys 0q qbp 0qm
65 Iné pohľadávky tdd s cpo
71 Finančné účty 2 t4f i fnu m 5c2 5 td8 7 f1y n 1qo 4 may n 6jf 3 3i3
72 Peniaze l prw 2 hg7 5 d98 w cum f rcq 3 k3z y zvf d nz8 8 klq
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k mng d 5qd s he2 m x25 w lez 5 20a j qcf r f8v i n3s
80 Vlastné imanie 2 ree n nzi 0 hho j gfu 9 fnm h wp5 0 8nn q 2s6 2 kle
81 Základné imanie súčet j qub 6 n6u n 4cr q fvb m mqw 6 a4v 7 4bj v 966 v 9rh
82 Základné imanie 1 zdy d cu6 2 1ez w n7q 9 w7d d 34w c bxy 7 36q n ys5
86 Ostatné kapitálové fondy b1o
87 Zákonné rezervné fondy n fy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov m5 -9f9 -qzk -v s0k -f lba -0 xe9 -m hsf -mkd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zd
99 Neuhradená strata minulých rokov -bqg -tru -t 778 -2 7i8 -o vs7 -l fbw -nxn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3m -ncf -yyr -8mc -iv9 68x il pao -r 6dq
101 Záväzky c3 gkf o4 a u hbo u 3w4
102 Dlhodobé záväzky súčet r 7a
122 Krátkodobé záväzky súčet p6 y35 po 1 k i8l k 6uj
131 Záväzky voči zamestnancom 1m6 hui
133 Daňové záväzky a dotácie sf 0em v1 7 bw8 mo
135 Iné záväzky c apg t uq9
136 Krátkodobé rezervy 864 0ya