Flexi Support s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 525 8 081 9 655 17 740 20 115 24 681
2 Neobežný majetok f dww o oy0 sg k7t
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 667 7 501 20 150
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m mhd j fx4 v1 2nn
33 Obežný majetok p 11u g xo3 j ep8 iq 6rr ip 1w0 w bux
34 Zásoby súčet 59k toi 8hv g lf6 l wcl
41 Dlhodobé pohľadávky súčet rs fs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wre u znu w n0l b xur j 8z7 d 3nk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 20a w 6ab 1 hdh x 147 m xyt aqp
62 Sociálne poistenie j sln pps
63 Daňové pohľadávky a dotácie l sqo rlo
65 Iné pohľadávky z ugl 0 aee 7 5g7
71 Finančné účty 0 gov n 70v 8 rox 8 46n z ien u0f
72 Peniaze i hw9 d nlf p eb3 3 hb5 y kj7 jkh
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d 9j1 y ltj j iw8 91 jnm th nfu jr kw4
80 Vlastné imanie r r8l e 6fm 7 4ts q he1 q 3xd u 0rb
81 Základné imanie súčet w aiy 3 5bk j ld2 1 zhu g xxp i occ
82 Základné imanie r hhs n 4o4 w 4jz s rr1 m m5c c cst
87 Zákonné rezervné fondy bvs grr 6lp iw1 xty
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f fwl 9 0e6 8 ia6 -yyf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j tg4 p eid x kqx
99 Neuhradená strata minulých rokov -0dm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x4y 7 rq5 7 esk rm7 -1 h2o -0 dyz
101 Záväzky 8iu 2 5te b dap 5 38s 9r a9c fe 1r1
102 Dlhodobé záväzky súčet 5b u n03 k wei e 3w6
122 Krátkodobé záväzky súčet gzi e xn5 v t5j 2 qs4 jz jdv ml hym
123 Záväzky z obchodného styku súčet x6w rp3 vam ndt d n5u ze p7e
131 Záväzky voči zamestnancom wmp 9 n54 o gql f9f
133 Daňové záväzky a dotácie j1 nue xzr 3ew w yti t gpe
135 Iné záväzky qo -04x -ubr
139 Bežné bankové úvery k zmu