Flexi Support s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 525 8 081 9 655 17 740 20 115 24 681
2 Neobežný majetok w arn 8 ct0 86 sp1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 667 7 501 20 150
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 kax x m9m uh dvc
33 Obežný majetok r puq 9 mjh 8 rtk t8 5id mi cdn 7 itq
34 Zásoby súčet k3s s8r 84n p cww 6 tjg
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 6c ab
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x49 v 3ey e tr6 h 0fq w k8t j 9tz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pop f 2vn w i2m k wdt t mpq rel
62 Sociálne poistenie y dhu 7tr
63 Daňové pohľadávky a dotácie k rq2 r54
65 Iné pohľadávky i ihx 5 wsh p z6w
71 Finančné účty 2 1g9 8 flc m wxs 6 dmq t dfu p8a
72 Peniaze 7 ebm p 6k4 d gvu e znb 9 jgg eh8
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r h3u o p3y q 3sw zf 1tt on xj3 oy olb
80 Vlastné imanie b 3s2 h gdn i k1f v k6j v 14v 6 2uu
81 Základné imanie súčet t kdi 0 qgt 3 2st a zgb 3 zst m ga0
82 Základné imanie z gk8 6 8k4 w f6h g sl6 h q6o t rrt
87 Zákonné rezervné fondy x32 gb9 135 9tq 3av
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9 45m g req q 0jr -lxh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q tgl 0 1hv s g9i
99 Neuhradená strata minulých rokov -06r
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení jyp 6 9oi w pua ksy -f n1j -o zrd
101 Záväzky x37 d sqm c ajt 9 f5v zq ezb tp leu
102 Dlhodobé záväzky súčet vy 6 si8 c nwg n zwg
122 Krátkodobé záväzky súčet yhm v b9g j ugv x e1g 1s 79l 5q 4qi
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2kx sah 76m cu5 f keg q9 zvr
131 Záväzky voči zamestnancom 7wd g hs1 j wjc w89
133 Daňové záväzky a dotácie yk o09 79v 83l r pk3 4 brc
135 Iné záväzky jy -tej -f9y
139 Bežné bankové úvery m q35