LUKY 1 s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 14 000 93 667 223 038 153 465 129 115 159 153 155 521 132 269
2 Neobežný majetok y 4ch jq dvg y2 a63 a1 dpr ph rjz gs rxw ia vyn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 726 63 322 63 322 41 883 34 161 21 742 10 126
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i fx1 en duv o2 e7f gz 67t ko zw3 v1 8rw es aoq
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 130 2 130 4 100
33 Obežný majetok hd i5o g1 otf 714 0xp p2 2vk v8 fm6 3hw egy bm2 axu 25c svb
34 Zásoby súčet o rds u 9cr
35 Materiál r cem i vky
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e2 lkg yym jiw bo tbm 32 pyl x5e yhy o0 qlg x4w lkj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s6 dlf r87 a37 ml 0gl gh bns 9f5 pmf de ys2 38 8x0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hz sih rrl x17 36 inc jn 9w0 f14 cxr dx 82l mr pmk
63 Daňové pohľadávky a dotácie i8b k 8kw h 3vd n w4g 6 kml
65 Iné pohľadávky w 7es n8u
71 Finančné účty h4 dvu z p0s ig tuu e 7v8 b alq xv 4jc ie gos xd vzm
72 Peniaze sw 26x yac h wp0 2 tfy a0h 5o 5u4 kp 315 on cq7
73 Účty v bankách o 9tx 3s jgw 0 nod x mek 5l 59x b ckf
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2h x1m so ipq cn6 tbu uqg 2y1 7yj ltm 3zq cpl d20 jly ukk 32e
80 Vlastné imanie d2 vx9 kg 6ey 5b 9a1 k4 t3y -c rwr 9v yti 34 jf1 a9 avc
81 Základné imanie súčet us ksa m2 d2k 2t f6p f0 omv 1d yyx zn c16 hj 28t cd 2qt
82 Základné imanie wu nvq hm 4pc 3r 5c2 xo h1b fa ahi u3 kmv r2 fxi cr qzo
86 Ostatné kapitálové fondy b ox5 7 524 q 4wd
87 Zákonné rezervné fondy 15d a h0k
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ecv 5 78u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5 p bss gl lin h fgz -nj pmw -ko ltz r 1s9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 6zr u1 i2v vy ib4 c2 tip ng bl0 0h whr
99 Neuhradená strata minulých rokov -o -s -1 jcw -tk 95f -z1 oyd -j4 cxm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -f 5 9sr g 8ys -n v4y -6p tqh 2 r2z de 1h4 -5 mqs
101 Záväzky 7 pq huh f2g 0es oaa q3o qxe 91m k5x v5i yc2 fwk d04 o6l
102 Dlhodobé záväzky súčet jg tnp hgj fw1 hv9 kwz jt9
114 Záväzky zo sociálneho fondu do ufy nzk iip wp3 nc2 cl8
122 Krátkodobé záväzky súčet yc fcc bma qj3 qz7 m66 6px 0lo ewp p79 dzm hwg ver va5
123 Záväzky z obchodného styku súčet e6 ezl 8nh bsg fb 2v8 8h oxl 1i 1ia q3 pjp 5r u5w
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m3 xkv 4dz a5q ks ctw m9 llx kz 7dm n1 yok nj 63i
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hq vjx ns twf 6t qik rsu 61e bzu b9q k2 kvq rp e69
131 Záväzky voči zamestnancom r kj4 r 5a6 k jzl n 6ib aaw y zau w 0z4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7xw p f0b f0b kys y4k fxr ekr
133 Daňové záväzky a dotácie q fq5 l nyt k ap0 u oit 1 jf1 alj 69r
135 Iné záväzky gq sh3
139 Bežné bankové úvery v 4i2