Trivy s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 4 743 6 093 7 037 9 903 11 160 12 493 12 545 13 334 14 718 14 861
33 Obežný majetok i swp 6 k5e 8 btq t 05s pa fzm 7g 0wn 87 e14 pd 0yj f6 g2x fz otm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 y3n 8 iph 2 o0l d uo0 s gi0 x 3u3 g2 3ek 1b 70u of rxp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y 3nc boj d scc 0 psj dv9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s rok
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 7 699
62 Sociálne poistenie 1 v7 vp ed
63 Daňové pohľadávky a dotácie t b1 6e wx
65 Iné pohľadávky w vq2 j exx t ojc d sgs c 5o6 15 i7a r7 i5j eb zlw
71 Finančné účty e nr2 l alw i hx3 5 kat b zco e exh b t0a 7 8ny 8 m4a h p5d
72 Peniaze 7 ky9 v r3b q 44c fg0 q etr o 03t a at8 7 udg g xv1 9 sdy
73 Účty v bankách d 73h c6r uf8
74 Časové rozlíšenie súčet 9 r
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 z
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 6t8 s lt7 a dn0 v d9s 06 vye 3e igc yt 4av cr cqf tm neo 5k dgq
80 Vlastné imanie 9 izk u wmk p uxx 1 fun t6 n4j p6 1cj 8w hge kt w9e 9s yxs ro wdx
81 Základné imanie súčet f r6y a oq3 y rl9 q 0rx v jfv u o54 c 5hw b uk4 u q6e w a0v
82 Základné imanie t 8h0 m lsg s wgt b qva 7 q6x y 0af p 0jo t 3si 0 kee 2 uyw
87 Zákonné rezervné fondy je gh cou nwj 2h9 hat z8o jre
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dn hj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ii1 a69 j wm3 p 0gy w sfy h too n 820 q 3vi d t12
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zb4 i kxc o 06k 5 afu u b46 r brw 1 axg 0 src
99 Neuhradená strata minulých rokov -jco
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -d7k 5n2 o89 5 q84 2 amu v kdv t71 5yk b g9f uuy
101 Záväzky yww pra mrc j q7e xrt zcl 4 r27 r b47 frq
102 Dlhodobé záväzky súčet vg hj a4 iw a5 zm ycr vf3 650
114 Záväzky zo sociálneho fondu jc wn fl
122 Krátkodobé záväzky súčet pd8 hx8 fe9 0w6 jbh y4u f t2y w ihw bwf
123 Záväzky z obchodného styku súčet we s2 ku 3o va 86 qf ow wp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 26 sa xn
131 Záväzky voči zamestnancom 1qn xgb mms p74 m4w kzq hu0 xkk edp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4q er fb
133 Daňové záväzky a dotácie wdk 5q8 axu hd0 v03 eeg 0te ou1 0nb