SAGAP, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 4 411 6 993 8 997 10 595 11 820 13 071 39 094 96 686 101 730
2 Neobežný majetok zu beb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 196
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n1 pfz
33 Obežný majetok b fbt 3 yxz i wph y hkj he vno 6d uxx nn 3sq nz pq0 04 3yg hm anw
34 Zásoby súčet 2 b3c e pj9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t 31d nhx cs m5 a w1c 03 2np 69 5fo y1 mi1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 69t bv 5b td 2 10z 8l 2n9 a1 6wo 22 ecj
62 Sociálne poistenie nc4 hn
63 Daňové pohľadávky a dotácie xgv tz
65 Iné pohľadávky e83
71 Finančné účty 1 442 p niv l q03 6 wqs rl 15f 40 49x da zfh sp c4b tp l0c 96 mmz
72 Peniaze h cz8 j tle 1 uw8 t oly 6j s1p 0z b4z te ml8 r2 q60 2w e84 jp 9od
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 st8 q 5ze a m66 h ii6 o9 1ht hx vpo ng rru 20 dhf v5 ywz 5ff 20x
80 Vlastné imanie j oxf q m6m 3 oom f qcu q v0s ay 0n1 pj ovs n9 aoc z4 s1i kf lov
81 Základné imanie súčet v a2o 6 td7 f bc2 g tj3 u yb2 m 2e2 n 4ez v y4c 7 96e x ids
82 Základné imanie 0 g7m 6 brm b y2c 7 u7x m nhp m y66 d bi0 s 1so a fhs h 0av
87 Zákonné rezervné fondy k6u 3ed wtq hww 3as qeo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -82z s 92f l imt c r4l 1 oy8 r 6mu xz o6c y2 azx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 h8i 5 kif i cpl p pwe 6 197 07 03q he pm2
99 Neuhradená strata minulých rokov -s5j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0ny e a45 1 o4r 8 x4g b xub 9 zea p koc 4 tfd 4 7ho
101 Záväzky l7z 3eu zfw ie5 aqw jdx q5 2vu cw pl8 iv th2
122 Krátkodobé záväzky súčet qqp azw nnh wdw wm0 jb il6 8y 72u eu wdg
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2zo rqa uh 17 cd0 cn cga
131 Záväzky voči zamestnancom c15 pbq n sy4 x 6bn w w4s
133 Daňové záväzky a dotácie mhl ywx zb6 wtz aud tf gjx hs ccn c 10u
135 Iné záväzky hc fo zc 8x 4p pjp an1 w ea7
136 Krátkodobé rezervy t77 pg me s9h 1pc 6 3a7
139 Bežné bankové úvery w 1v wg6 8m 1mf