TECHLUX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 685 20 441 27 410 18 770 40 165 31 086 28 354 31 878 44 331
2 Neobežný majetok s i4e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 866
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t l3j
33 Obežný majetok o 51y ax ss3 66 mjo e8 xbx 1y tll 44 asj 3s ly7 x7 f2t jv c1h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a 01p q5 is5 4w nsq qm kcl 5 t5d a8 4p7 p mii n ubo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f jxy k bec h k4b ai 293 i y2q s s0d 0 wn5 3 fgp
62 Sociálne poistenie nt u by2 c 6o6 x 6af
63 Daňové pohľadávky a dotácie kg w go9 f w64 4 9or
65 Iné pohľadávky h 6nt 27 abk 0 dag v x2b l0b qoi u 6yb p y59
71 Finančné účty 4 mqv ru kro e ra4 6 bdr li pt0 u9 hnt 8e pny li 7f4 fk sfk
72 Peniaze g mp4 1f 916 7 ycs 7 ka8 is sy5 pd 1f5 8m dt0 2w dgr ay z9s
73 Účty v bankách 2fm
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 axz 3m fhs 4h 2ao 8q opv gy 4cg ck x9d 1x s8r cy pbx ds 8vf
80 Vlastné imanie v oeo us 7po p8 g4f 35 h5o xa 921 x3 m8w z8 lz2 r8 eg9 s4 2h4
81 Základné imanie súčet o k9d g 1rf u 2zf 2 kgu l ivd n eth 1 jf0 a mko c ld1
82 Základné imanie c cqx p bij s cyn 4 emm 1 ddh 2 5ss c 2eq l 5ro 4 ddg
87 Zákonné rezervné fondy ulm wte e48 ivx 10q 82t iju
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n7s -9z5 -jl2 -4j0 f bt2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s 1oi
99 Neuhradená strata minulých rokov -8iz -xzy -oih -fga
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q2e od zvv z7 60z q1 j8n if m28 y3 awp 15 q07 a7 y8s yg egv
101 Záväzky s ekr 5 ha3 w otn r r2a h7 fgq o iw7 9 tqf b 873 0s 87f
102 Dlhodobé záväzky súčet vc dd dl sxg qeg xxu z9y joo
122 Krátkodobé záväzky súčet v txv 8 wut s n3z q e2c tt 7va q sy6 2 jsv i ruv e rn5
123 Záväzky z obchodného styku súčet ab8 vmx 657 d o6e w 46u v6k thi 3wi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t ltp
131 Záväzky voči zamestnancom ef 03g mlk y lsx y hjd h jgy a sjf q 2xg
133 Daňové záväzky a dotácie t itz 6 x2z vpf l fsx b eni 0 ye0 m s28 t 7bz
135 Iné záväzky p5e v58 f1w f cki k 1kv l avr g g0k q ptq
136 Krátkodobé rezervy 8a fh 3l uoj px0 gxj 6so
139 Bežné bankové úvery 6 952
140 Krátkodobé finančné výpomoci rxm