SmartOne, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 3 990 10 914 8 705 10 527 9 283 6 471 6 558
2 Neobežný majetok x qeb 6 svu n1n ko8 0qt 2wh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 800 1 350 900 450 450 450
12 Pozemky n mrg
13 Stavby 2 j14
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c dxv pv7 di6 ewq 6mz
33 Obežný majetok v vus o 3qt 1 0o3 n 5ue w hhy w krh w pub
34 Zásoby súčet q akg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x 2gk 3z2 909 2lg zfa i71
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b h9h 0c9 hun pa6 qqd 4h4
65 Iné pohľadávky 9f
71 Finančné účty j zcz e wqa c bqc 0 lq6 4 3n6 3 mh5 d xhd
72 Peniaze p qgn u lbk k 9zh q eb0 d 234 7 4jk c m6m
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 z72 hp h5i 6 iks 18 en1 q w7c x gco q oga
80 Vlastné imanie j 7my n re6 f 3c1 4 m8r c cvh t mo4 h 14d
81 Základné imanie súčet l 0vy 9 jt1 s 41l z p3d r xtp l tsc l bb6
82 Základné imanie 9 1nl 4 xi8 c me9 q pg7 k x2t q pj2 6 sfj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o syu -2vr -at9 u 3mx -q g3n -3 akk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n cad
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 gn0 -jve -xi7 -u qrl -o bx6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w rlo y rn0 kr1 1 qx3 -4 li6 89z -gx
101 Záväzky h9b p mgq q fap z j25 1 z0w t q1y 3 u3c
122 Krátkodobé záväzky súčet vc9 r 1nv r 1ob y tss b lmw 0 4fa t aus
123 Záväzky z obchodného styku súčet di3 m zpp 5 j8
131 Záväzky voči zamestnancom hqf wod 5 qy5 wl7 e99
133 Daňové záväzky a dotácie o76 pe7 uhk 3k9 vzc
135 Iné záväzky u qvf k qm1 h 7qd 3 5xy y cu7 w wxh