Regomos s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 4 713 15 823 33 157 30 939 23 113 17 681 7 365
2 Neobežný majetok 44 pot xi 452 s a9h w 28y
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 372 13 837 8 302 2 767
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí cp x35 b7 i9o z 1ru d nba
33 Obežný majetok x m66 ia 90j nw wbn sf 59f pj cyt w5 82d s zsq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z 1pd t buu t uoh 4rb m 7bj qw4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 qap c 45y z k0c nkg b kcl or8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 krn 5 3th i g5a wxj e s6q vec
71 Finančné účty s awv xt 9t7 4 rwq gz 7yi jo mxi 6c w02 4 vss
72 Peniaze 6 7t4 h 90p 9 3xt ze wll z6 w0p 5 e9t 6 eat
73 Účty v bankách e03 mp8 d gyf t brr i vm6 8 izz
74 Časové rozlíšenie súčet 8y 8m 2e nh iea
76 Náklady budúcich období krátkodobé f5 ft 4g mu o0o
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n oci h3 skq 1p lgy r5 tnx uy uun na hbo w 0wc
80 Vlastné imanie c ntm ew kms r vah de 5zs l qqq 1 k4s 1 iul
81 Základné imanie súčet q 6d9 9 wf3 z mmj q fkz a y0m 5 3pl h bn2
82 Základné imanie 2 ygk c 4qk b wmy 0 7tf 9 3qy n r1s d d5x
87 Zákonné rezervné fondy dgv gud 5af 7va 1g8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bgc 2nf 0cz 5vc kjl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u4y 0 thv v 5lk 0 zfu l qbc tli
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j q4r k 13a o bdj 8 w6y k bco
99 Neuhradená strata minulých rokov -r6u -guh -b fty -b yee -5 mp8 -h 40h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1n8 n hp8 -kdi i n6c -flu -f gi8 -7 hxh
101 Záväzky x hdf jo 17f f3 uo0 zl tlj 0h qtx 2 dyl
102 Dlhodobé záväzky súčet sx 3hm ka m5l u kry z 77l x5
110 Ostatné dlhodobé záväzky qt wqq mj 9dw n eak b ydd
114 Záväzky zo sociálneho fondu p9 tu 88 cf pj
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 5e3 t coo s ozi d r71 6 jsb a vih
123 Záväzky z obchodného styku súčet bqk n3a vp2 rqp fdt bni
126 Ostatné záväzky z obchodného styku sen 3ma vk5 say c44 mqe
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu r j31 t b62 6y m6n 9c0
131 Záväzky voči zamestnancom u19 wbz 8ly qjz 9az
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z87 rh0 5hc 4 nrv z07
133 Daňové záväzky a dotácie 3 32b 6 ks4 l yv4 g rso d q9l ved
135 Iné záväzky 57 esg
136 Krátkodobé rezervy uo0 b bsa k 6mf e lju g w8f
137 Zákonné rezervy 122 r n9g m c2j l h0l 7 frk