Regomos s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 30 370 31 194 27 289 26 667 28 549
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ri cyl 1k vqw w8 jok 5a bzr 6z ab4
3 Tržby z predaja tovaru z6i 6kk
5 Tržby z predaja služieb 30 370 30 527 27 024 26 667 28 549
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6r2 u 90l
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jc eae 8 3wi 4p
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0u5 v7 ww8 41 ezn mb cex i1 4m1 yx 4q1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 397 180
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 eto sl r0w z i6n x r1w z hau
14 Služby pmy gi qcy s 42r 7 1gu g 91o p wun
15 Osobné náklady n aog e nb8 w x2w ox icv
16 Mzdové náklady 8 s9i 0 0tm 5 kab c mpo
18 Náklady na sociálne poistenie 1 758 1 886 2 348 3 391
19 Sociálne náklady xf no3 uwl m8w
20 Dane a poplatky ca7 a4l n40 h8r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 tvx h 0lw t ws5 2 82j
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku u 0li 8 nzf w rnn 8 3ww
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 lgi
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 226 jn9 xi1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -z2c hp 21o o a6c m qqs xpn -r aqp
28 Pridaná hodnota -wfo 81 2hb ee n7c 5j 3w1 t9 u7s l6 zgb
45 Náklady na finančnú činnosť spolu od s ihe leo b55 klv
49 Nákladové úroky fc
51 Ostatné nákladové úroky ml
52 Kurzové straty 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a3 vb0 b3o ivz lt1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ll -a e32 -giv -lao -qao
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -yif 8l lqp 2l 4 ixk f7o -i ttx
57 Daň z príjmov m vi6 ug7 3by 7c2
58 Daň z príjmov splatná b gdx g0j g92 etf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -287 8 486 -932 1 711 -456 -3 542