Regomos s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 30 370 31 194 27 289 26 667 28 549 23 313
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ku hsw jc 2i2 uu eb2 dh cg3 al ri9 k2 qye
3 Tržby z predaja tovaru ihg 7wc 9ya
5 Tržby z predaja služieb 30 370 30 527 27 024 26 667 28 549 23 199
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1fo y 4jk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4r 0g1 9 0i3 69 86
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0ol gj 0g9 sd qxl fe 47c hv cji mg f6l 09 wa7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 397 180 33
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f ryo da lte u mim r vbd z njx o e5m
14 Služby wb3 3o 7u8 3 cb8 l ppw 8 c09 0 h5o h wbc
15 Osobné náklady i cpx 5 zrr z d2d b1 p71 37 xa1
16 Mzdové náklady 1 w49 3 6p5 3 g68 n khk e xnj
18 Náklady na sociálne poistenie 1 758 1 886 2 348 3 391 3 222
19 Sociálne náklady rx zbi 1aq 918 5nq
20 Dane a poplatky xh6 v6y gw5 m49 98d
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku c 2ln 2 isf f gtn k lwk j tol
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r qxa 7 70b 8 qlo y cnm o 11s
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x 1iq
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ray 684 a2h m1e
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -o50 yy yt7 g 93b w qp8 2f8 -j 0qi -g vtg
28 Pridaná hodnota -tf5 rp ttc t4 39u 45 dui i4 fzj x6 xr9 e3 x8g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu mk u qx9 ewl uyn aj8 yc0
49 Nákladové úroky sa l9a
51 Ostatné nákladové úroky n8 ew1
52 Kurzové straty f
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nk wmd 8dj 3z7 ov8 jv9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3b -d 3yh -4qi -8mn -opi -3bz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -nrd nx p88 e1 b y1r s2a -j e2j -0 ovk
57 Daň z príjmov z q3p na2 gcu 23p
58 Daň z príjmov splatná 8 vjk x6b cl1 7rn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -287 8 486 -932 1 711 -456 -3 542 -3 692