KMS Systémy s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 32 282 38 504 31 741 46 270 35 219 35 315 38 071
2 Neobežný majetok m muy v 2ee e oc8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 026 6 808 4 962
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q vuz u 356
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 026
33 Obežný majetok 5c bu4 dv tq2 t4 l8u jp ovv zb 31t we 8cs ov sv6
34 Zásoby súčet 2l aqn n9 8ct sh bnc ys l2a ud hlg uk 768 bi 9k4
35 Materiál vc swb fy 3hr
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby u nl6 8 2ck
38 Zvieratá nn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u x0o m 7au z 13b i 5hn w r3y f owj o c88
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 mql 6zz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r pcg
62 Sociálne poistenie 5 irm i wqf 5 3xm 7 umt 0 a0i
63 Daňové pohľadávky a dotácie i yyi 1 vfx x fpe n pli 1 t8c h 6nx 5 7zc
65 Iné pohľadávky 4 pa9 k6u 30y ofa hna k0s
71 Finančné účty q n5u v mk7 eev 9 ihv m mzx u71 j q7o
72 Peniaze 2e7 0k 4pa a 01t t 37d ebd c 99o
73 Účty v bankách z zjs c ssk
74 Časové rozlíšenie súčet 0g w79
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2q rtt
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dc ic4 4z yvt 9d u9b o9 3tk zu 5tz om zvq u8 gl6
80 Vlastné imanie p 23w -ww 5pi -2f 0k3 -iq wf1 -97s u0u -pgf mz1 -24m cl0
81 Základné imanie súčet p bmx k ah7 1 ocj n 5g2 3 c91 3 8ap 3 eps
82 Základné imanie a zef q fm2 8 6sf 4 s1r u e7u 4 y23 z fxi
87 Zákonné rezervné fondy up zd b9 q4 a0 tv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4g
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 w5x -1x hjx -15 oqs -e6 nwe -hvf bqv -uq9 zvt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 5xy
99 Neuhradená strata minulých rokov -61 dji -w8 l48 -d3 iv2 -7eh luv -wfs 6fu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u czh -x9 mrv -bc i8i -xt 6dn -p3 6g4 -q9q 4f6 -km q6x
101 Záväzky dp x7c pi lv8 4i v8r b2i 55j fsl o0l 8pi p66 apv h1j
102 Dlhodobé záväzky súčet zw -c3 h9b w41 9sy f9k ap9
114 Záväzky zo sociálneho fondu 68 -ib
122 Krátkodobé záväzky súčet 3x jgq 1k 1n7 uw oej 1qg riw yt5 ohb eew 7rq orv bms
123 Záväzky z obchodného styku súčet wt i8y si 62l 8u 4cf bfh aq0 rnw 5pe ri5 tm2 rb6 his
126 Ostatné záväzky z obchodného styku nm c2a 39 rf0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o4n n5d
131 Záväzky voči zamestnancom a vvg ic 408 c a3v 4o jy0 n nm1 zv 9s1 2k 869
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p 4jk w zk7
133 Daňové záväzky a dotácie x 77m 7 1w0 y cus b n1j y zz7 c57 c fk9
135 Iné záväzky pvw 1yt 6 bb2 ijh 9 3j7 h e95
136 Krátkodobé rezervy mls k 6g0 y fi4 m zsy q zx2 b tv1 u 53e
137 Zákonné rezervy i3s d 7eb
141 Časové rozlíšenie súčet un8
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 766