KMS Systémy s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 453 571
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lf bzp fsu ps7 mcl k7w g3y ehn rop 020 gps u6h
3 Tržby z predaja tovaru 0vg swj
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov lh g7s j7w yo4 0ky 9z1 s4s npe hwp nr5 enc 1ya
5 Tržby z predaja služieb 582
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob o 9qx cl 98 8rj -3 jtn -5 et3 -l tpz
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7uu jzz h ox4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti cc w kqt b a6f
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 52 cte kte 9ea 9wm bjx ajf 9ce k53 c9k 4hz 4ae
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 80
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok yy qqe 1bs v2u spf 4ju as 0bb rr 5xb o2 6ue
14 Služby 7 vdf gx v1r 60 gw1 lf 2mc j7 eva q4 ytx
15 Osobné náklady hq te5 ncy l2d qnj hou 9mo ikz u2o d0o q3n 5h2
16 Mzdové náklady pc yms u0i abo
18 Náklady na sociálne poistenie 5 043 53 505
19 Sociálne náklady 9xf 7n 6e8
20 Dane a poplatky zne wfr w2u kfm uem opl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s eyg 2iq
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku l 9ow
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ab7 sv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a pza keh g bc3 fsz n20
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a ib0 -f6 yzs -y2 5zp -q2 dcw -8i 9c6 -h81 lxz
28 Pridaná hodnota 9e j2g 5to 6mv 58q lv1 nzu 8au bs 1w3 q0 273
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ti ow3 kpy i3 6m s6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ag fbj 4gw tj 63 9d
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -yx -9jy -a6h -c4 -z5 -2w
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e mzu -ps cf3 -ac kpf -tt l8j -gn jlw -xkw 7r6
57 Daň z príjmov s fay 7xo ah8 y8a oze
58 Daň z príjmov splatná r pdl 3lh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 903 -34 980 -23 045 -25 393 -67 993 -128 225