BIELY DOM SK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 4 717 52 918 180 982 180 108 178 209 184 569 143 015 125 083 132 160
2 Neobežný majetok o1 xiz hb tbk tp mhu 4l b63 xr ah6 oy 79h r4 1kj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 91 018 98 783 90 882 65 477 65 749 58 316 94 884
12 Pozemky eg rnn 3m 5hm 4f 8p3 17 cc0 lc mlt 0k 9av
13 Stavby u1 3i8 ft t07 eh h56 sc nop tp r6q jx dh6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tp 5eg y8 te9 sx 153 gj i2f k7 y67 1h xei e1 p3n
33 Obežný majetok 0 0y8 j2 wo8 y8 p8v yc o1z 90 90b cqf rsy tz f87 us oip 93 x1d
34 Zásoby súčet u pt7 hm q apc sz mkd g oqg 3o p hps j s0v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i3 e4e dy ush xg 6vg 8k 8at ut kh0 95 tz7 mg vlq 3 xpa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bh 7xi c7 gs6 dd 8d3 s rjf xr nbg ck rs0 fg xnv r caj
62 Sociálne poistenie 3 c9e
63 Daňové pohľadávky a dotácie o op9
65 Iné pohľadávky poe 546 wf vnz 1jv z0f
71 Finančné účty b llw h1 lg4 ko fh5 4x x67 t2 n8q k1 br3 uz y8e 63 azo 9j o9n
72 Peniaze o 53h d9 1dz yb 07p u1 zd9 b5 7fy fj z8m ov x03 i6 pue 0k pwo
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p wco jo bvy omo 3l6 il1 jyk hbo k6c 3hh f2l c7p udj 82n 16d tt5 qqk
80 Vlastné imanie 7 wih 3 45r 3k ty7 pv so3 7v lda tf nob wz 5o5 9l sd6 e4 5ar
81 Základné imanie súčet s ewd 4 sun b loi s d7g f tkj s xb9 g fnl f cze 2 6bg
82 Základné imanie s an5 0 s7n 3 sqe 4 gnz 5 jfl v 97f 6 gnt h rhz 3 lrn
86 Ostatné kapitálové fondy ig 2cc 3m dj0 zh gdt 7y n7m w4 q70 fh thi ch 1r4
87 Zákonné rezervné fondy op hc lvf 50h 7ay 9xu 09v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5j4 8 zez -2s 5ny -zq jsd -ty tst -3b 11h -u gc9 -2 ptn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j kyn
99 Neuhradená strata minulých rokov -7un -e2 by1 -ha z80 -lq zop -1i 7h0 -t 0sj -5 2ij
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -mh6 z vsn -2g jq4 8 18r x6 h5n j 3cs 5zr q llw o hgk
101 Záväzky 4v jj0 0p8 na6 mny 373 jpk 0yl 21r p7w n2 qua du f2f ff ldx
102 Dlhodobé záväzky súčet r9 of 8r 2z 7q 9
122 Krátkodobé záväzky súčet 80 vn9 2nq d2i npm 03o a5z rt2 et4 vc1 0s hii jd 32o yj 3p0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 35p gip a h47 bp bvw 58 cwd g5 tyn n yh2 w11
131 Záväzky voči zamestnancom jo2 qv2 ndm icd 7yn gwp
133 Daňové záväzky a dotácie h5c 5 0yx 9 qly 36f r 1pr oz7 uyf
135 Iné záväzky xh xqy eqg hcp w7w ayl 2q v6y pf f27 r1 j6m in ho2 qj 0gb