ŠPD Bystré s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 21 017 129 058 137 510 122 047 229 954 301 613
2 Neobežný majetok os w17 ar 0ev pl mh6 40 gpa 5u rne
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 70 404 69 647 47 874 54 526 81 719
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí by mw1 8c kyd bt uo7 4q juw q1 b31
33 Obežný majetok hz ko4 i8 gv6 o5 sjr 48 ngy qw0 033 44f ssy
34 Zásoby súčet 0t pli 6u 2ul rs 0tj 8z u4o mld sfg
35 Materiál 0 3cr
39 Tovar qt f9e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m gf3 6k 1sd sm wmr pk lot g8 ack nt 8hv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 pta 6k inc oz w4n e5 q1r 4i ziw uh lhy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s de4 1o zem
62 Sociálne poistenie 83q 9kd n wa1
63 Daňové pohľadávky a dotácie m od4 hnl 50c 5 ede
65 Iné pohľadávky a 75e c b82 i 7q7 0 zmr q yxp
71 Finančné účty wb 8j5 l 24l s 3rs i 36w 3s ebo bg kuj
72 Peniaze 6m roy 6 z7n o 4v0 q tbf xt y7b ku q2w
73 Účty v bankách 71 ji
74 Časové rozlíšenie súčet bs
76 Náklady budúcich období krátkodobé 92
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY da xow 7f5 lr8 3hc kso oao uhl dow pzg kw6 se4
80 Vlastné imanie 08 sja hf z6n qb c23 8m 8vz b1 ftm zi p5l
81 Základné imanie súčet wr f76 ic flx ji vva 92 qfg 94 zni mf o1e
82 Základné imanie 6w p2l 6h yr9 4z op3 do 0ta rw d0s 0x b9o
87 Zákonné rezervné fondy 1e 0a i3z tqo myt
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 91y g7y z 3ca 0 wye h dc3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 40h 948 f 0b2 h u3w j okc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení jej t4 n 1vm m 2ax 9 9bn 6 a0b
101 Záväzky oac 2sq yzq 8fi qqb jf 141 ujj thz yvv 2io
102 Dlhodobé záväzky súčet cg 5kh 0k 7wo 5yn mi nhy fu 2db
114 Záväzky zo sociálneho fondu sa
115 Iné dlhodobé záväzky 9l oh9
122 Krátkodobé záväzky súčet pt8 vg gg3 el emd ft mfr vfc 76b 6cr ps1
123 Záväzky z obchodného styku súčet igu k1 hjp su 36t f 5jh hx 236 8x dnl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 400 1x 166
131 Záväzky voči zamestnancom gmb e b8r u nkq y mw3 d fns
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6hm
133 Daňové záväzky a dotácie 8t 7 oc2 r dbu o ch9 t xzx 8 s2u
135 Iné záväzky vuv 7z ssx mu pcd wg8 a6g
136 Krátkodobé rezervy d9y 5 9sv 7yr j e3y o h3y
137 Zákonné rezervy qw7
139 Bežné bankové úvery ou 9pp pk xw5 oh iv7 hk 396
140 Krátkodobé finančné výpomoci ko 8 a9d l xsq wg a6e