ŠPD Bystré s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 21 017 129 058 137 510 122 047 229 954 301 613 531 114
2 Neobežný majetok mh z9l 4k uss dx y9e q8 rgp vy g2e scc n6v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 70 404 69 647 47 874 54 526 81 719 123 773
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ku lsx ko ii1 b0 1q2 if hht 65 qcl qm3 abc
33 Obežný majetok wq zn8 fd u7q 84 ote 77 l4d gk7 e1m 2gr n3n 1s7 lnj
34 Zásoby súčet dc n1w uq l6a y8 ear 5v agc 5cw pnd 49h ubi
35 Materiál p z4m
39 Tovar j4 r3e
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p 8fo yt 1ya 3r owp ys 9ne n0 ax8 eq duw 88l xyo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e gnc 76 rd3 48 3h7 kf diy p7 wni f0 p83 cus uzl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n 9a6 tz 8il
62 Sociálne poistenie d57 91x v hkq
63 Daňové pohľadávky a dotácie p del ndv 7mx w lwe
65 Iné pohľadávky 7 qs1 2 k58 g w8l p mus g 12l 2 d6u
71 Finančné účty ik pk0 8 bt1 p 0e9 p wgd iz srv 6u wze 9 i3g
72 Peniaze us qie 3 jln k cw4 1 80o q6 vv0 ks ldq f zn6
73 Účty v bankách x0 eg
74 Časové rozlíšenie súčet sk
76 Náklady budúcich období krátkodobé j7
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l9 zco lp9 5xm l6p 8t5 o3v hec w7x 14n qnr e6p vb8 ldr
80 Vlastné imanie cm 6if kl g7t nr zn7 3b 0mr 1c 4i2 sm jmq 9m gco
81 Základné imanie súčet uz 4ux ls rek ws dc4 nc l3u 4j lh5 47 oxa 35 48p
82 Základné imanie ex 2bb a8 klk ht luu 8n ljp gk eer q8 p68 om 50e
87 Zákonné rezervné fondy d4 sp lkr 9pa zc2 m 1lz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov w78 yet 1 2b7 h n4h k nix hc na1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8so 4uh m uno a ini v 5mn kb evf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení yhi hz c j80 m xpv 7 hr1 q szo 2 b4l
101 Záväzky ur4 q7i kjl frh s6s o8 6sm bov 26z up2 jtu 4r7 o8j
102 Dlhodobé záväzky súčet gy elj yi kym 8fu 93 yna jf gcp wr whu
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0d
115 Iné dlhodobé záväzky hf qbx
122 Krátkodobé záväzky súčet rmp u5 pgc 29 wki sv 5tc lu0 gbw c93 po0 4eo kku
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5yy ub zfb rx 9hv l 7in bc 892 ht 2r4 u ffy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ukh u2 32u
131 Záväzky voči zamestnancom e92 f 50i n iyr 2 uw9 3 fne k snq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z8j
133 Daňové záväzky a dotácie ce t ks9 l lae j ski 7 k9a b ho2 y upa
135 Iné záväzky 9j9 88 c5b hz e86 gef 2x2 f25 p96
136 Krátkodobé rezervy lu4 c 81j xik z uai 7 68d 2 tkk
137 Zákonné rezervy u06
139 Bežné bankové úvery lv ift ym 974 sk e28 rj jlq 33 k50
140 Krátkodobé finančné výpomoci vh d gn8 v 7hd j0 b5j 49 btn