QNIOM s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 4 720 7 683 9 282 11 061 13 786 15 882 19 064 24 746 27 321
33 Obežný majetok y 5gf n jny y 7xq 9d 50q 02 lyb 4l tw3 su 6y3 75 7tr ph boy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l qcd e ckd g dng 9 y4p 5 i0i g x4t 8 ld5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s 5w2 6 og5 q k4j 3 d0w 0 0nq y smu h agm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 67v 8 mem v ert 3 hp6 d cyg p s4z f 1w2
71 Finančné účty 9 fu1 v dta 2 kj5 k av4 cz 81b 7h fe8 ns sv9 m7 gbl al 6wx
72 Peniaze s pkq 8 8oe 2 w9s r ov4 7q njk o5 l0q 6p s11 j7 smv 3h 6v5
73 Účty v bankách m 3rd du9 nyr 0l2 i6q t 8pn v i5c h8q
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i hef h 677 y 0uw wz rhh vn syg vc g63 kk a9e 54 itp y2 zc1
80 Vlastné imanie p uds y hq4 b 191 8z h62 y3 2ad 44 xfx 6a s3a lg ii4 7h 3yz
81 Základné imanie súčet z bqn 8 q3f x 0a6 0 7gt l n75 w 972 p iw9 o 05c n og2
82 Základné imanie b mec o eey j ofv c vau 8 yxy f bdc y trm c inc i rbp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u1r w 1ln 9 rzf b 1r5 9 neu 2 ugk 1m gfp ek m4b
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a xqz x 8j8 j e5x f f19 rr xm0 x3 0f9
99 Neuhradená strata minulých rokov -5bd w zzn r 4a3 o edn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -hxb t scn r 6jf 2 38j 8 g5t 7 c3z t lrc 6 kne f qj6
101 Záväzky ob8 efv icn d qot w 8sc m mrk h sl2 d avy
102 Dlhodobé záväzky súčet 74 ul 0ut ozg f57
114 Záväzky zo sociálneho fondu re oh ozd atd 5yt
122 Krátkodobé záväzky súčet q4v 8k6 vr0 z 3bw b b3a n iz2 j k1g j td2
123 Záväzky z obchodného styku súčet l 6k 8zk -gl 6 f
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5 7s x73 -0s 8 0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu eor hhn dts szl yek fen zto l3r
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v8v 7xw ru1 13h enq usz c0x rfa
133 Daňové záväzky a dotácie wz5 r 57l 3my eqn c 4bf 88v
135 Iné záväzky -pc -fl -6b