RICB s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 220 97 764 102 002 584 897 537 779 258 331
2 Neobežný majetok 8h lyj n6 004 b3q gm5 3u9 jly 532 b3o
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet cp bha r8n nnd z18 557
4 Aktivované náklady na vývoj 8da vkk f7n mj7
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok js ick k 35i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 738 26 876 36 032 42 522 23 114
13 Stavby m s77 i 564
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1h na1 9s y5p 52 805 6z n6q xa hig
33 Obežný majetok 7 46n 6l 3ip bc chy hlb kcb fzg tq1 8r gxj
34 Zásoby súčet 8y 0i8 9t kif la 2pw 9pk g8j ge s2b
35 Materiál 18 smf e8 atx 76 m4q 9j3 ywj uh 4ns
39 Tovar m ldh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet eu moy q2 wbk n2 wpc 0q ldg b nt6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ty 0es fv 5py 3 jvg 7 t9d q1k
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dn jq9 66 z1a r 7e6 g lt2 bw6
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 51 247
63 Daňové pohľadávky a dotácie e 5ii tm 0 phb cv 03g yf
65 Iné pohľadávky w 9b2 r ruc f w6o d lmn 994
71 Finančné účty 0 ptq l m1u e8 etk 946 t22 1ax 2o6 c 3we
72 Peniaze y aa7 gdy j 4rn cj o6j ny 9c6 h 0tn
73 Účty v bankách kh 0 zyr 3l hso 5fk omn 99 g6r 13o
74 Časové rozlíšenie súčet 4 fe7 o b1j n 23a 5w kkk cg
76 Náklady budúcich období krátkodobé e dfb p arb i qu4 xg erw an
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v bke 8h kfz llp t1l f2y 8zb qos eyk yeh fpt
80 Vlastné imanie b gr2 xe yw5 ut wf5 v58 mf8 sw0 fwe 905 yfk
81 Základné imanie súčet 2 iwz 0 ftg z e9g x hsx x u9k 8 neb
82 Základné imanie 4 hu5 9 ibb u nje g im6 h 92e r 0wm
86 Ostatné kapitálové fondy du qtg a7 c3s 48r sum gav qjr 79k eei
87 Zákonné rezervné fondy vy in1 mbh 2pw kt6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9k s7u wa6 61a s3j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov lw7 4 pok e yni -tp frt -pzk 22o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 16h f a5l l nfu n ksn p 0l1
99 Neuhradená strata minulých rokov -ml 7nc -7u2 d8q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení yk4 y 8b9 w 2vu -hj 222 -nq glf -8lc aj2
101 Záväzky 9va ke 999 mv 2z1 3r rk6 47 j8v yf fnz
102 Dlhodobé záväzky súčet x 7jv 7 0rv t e0o
110 Ostatné dlhodobé záväzky c r94 e 58x 2 ttt
122 Krátkodobé záväzky súčet vro uz qvi 4q lfd z rli oe i5i e h9j
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 j7 xrb at 4os y mbo x 9dc e tep
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t 3w dbl 6a gwv m vrc n 2rg o tgd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nl l3m j kwh p cba
131 Záväzky voči zamestnancom f bsh e 7cs c 6to p m21
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p13 dyd e21 c fwn
133 Daňové záväzky a dotácie cy4 o 15c e n3j o hp4 p 6xs 7aj
135 Iné záväzky 5b d9z u78 t4i pfb
136 Krátkodobé rezervy f1t dlj 1 pcq
137 Zákonné rezervy 7yi 98d r qfi
140 Krátkodobé finančné výpomoci o7 k31
141 Časové rozlíšenie súčet t 8mg
145 Výnosy budúcich období krátkodobé x quq