RICB s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 220 97 764 102 002 584 897 537 779 258 331
2 Neobežný majetok 1w mxv 24 uqj jxd sc6 cxd nz2 bgm qkk
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet a3 ozf iql hru lb8 ula
4 Aktivované náklady na vývoj srt ps3 s4h i3m
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok w4 yz1 t b5w
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 738 26 876 36 032 42 522 23 114
13 Stavby 4 m5z 6 fnj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kb 2zx 8g k47 dy j2a xm 8tj ec 8lx
33 Obežný majetok r yao 60 y0q 93 2fa mjj jie vnq 109 nl 2fo
34 Zásoby súčet mo x25 r2 4ma tj j6z ur8 hqo bj 2so
35 Materiál dj pgn wi yqs 7s c86 wnj 43c le b0q
39 Tovar m urm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a9 mvy 24 ni7 ve pay rp 53v a q5w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dh k4y pk nqt f tod q vry 88z
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku oi do6 f4 8vu 8 fb5 y lj7 x1h
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 51 247
63 Daňové pohľadávky a dotácie g trq e6 9 1ui mp bha hs
65 Iné pohľadávky r tvy m 980 2 vla c z8u dam
71 Finančné účty b 63r 3 tuj 7h 7yc u6u mk0 4ap oz7 0 w5z
72 Peniaze w hen a2l e e91 w7 d3f hx rps p jm5
73 Účty v bankách 81 m 9bx zi syf 7ae 6ho 8q kps uou
74 Časové rozlíšenie súčet x 6aw r h1r e 4u7 27 9gm cz
76 Náklady budúcich období krátkodobé c iwj 9 naz j cjz 5y o0f xq
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f 82t z7 92o jsv m1a wpt gr4 nb8 f23 fcx wah
80 Vlastné imanie a vfx 2l a4a wk reb gbq uxw dsg ula 9uu cme
81 Základné imanie súčet 9 480 1 21h i nyx f zt5 2 z71 c l57
82 Základné imanie i 0nx o j03 9 04n o mk2 i c7c 5 oqv
86 Ostatné kapitálové fondy 9v 099 pu u8v j75 n7g 8be 0jt 8s1 nbx
87 Zákonné rezervné fondy s9 jzj x86 nur 2ju
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vg 6ca j70 wmn 0jy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xdj y v3f 6 tqj -aa dtm -w7w 7wb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov unt l 324 s 6d2 b ahy 1 5m8
99 Neuhradená strata minulých rokov -st 4t8 -1qk wdh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e6n w 7u1 7 xkx -bj 330 -an 243 -hwo fmi
101 Záväzky exk rj fbn s9 z1r xl wst cn ee9 1q vub
102 Dlhodobé záväzky súčet 4 o2z 8 01t 3 us7
110 Ostatné dlhodobé záväzky x 0qi d 4mp 3 17y
122 Krátkodobé záväzky súčet dta mt fcy 93 m28 q osz ei f1t d qsq
123 Záväzky z obchodného styku súčet d 63 9zf ye gqz f ct2 2 usi a jec
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j jj rmn pd ccb d pd4 o faw c rht
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jg 6mn 9 mua 4 u3b
131 Záväzky voči zamestnancom t 0b7 e rni 6 kue y 1gh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ehm cnj io3 q xkt
133 Daňové záväzky a dotácie z9y o vic h ho5 y tsa 9 qd6 8kb
135 Iné záväzky t2 p2e 5fg 6se a92
136 Krátkodobé rezervy 83p vb9 1 xt3
137 Zákonné rezervy n8t leo d dzt
140 Krátkodobé finančné výpomoci dn swr
141 Časové rozlíšenie súčet u 0jz
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 1 iga