RICB s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 29 965 250 20 450
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet x 28z ztq r45 rsh psa 6vq msm b9d 166 q5 j6u
3 Tržby z predaja tovaru m 670 19b
5 Tržby z predaja služieb 1 200 111 277 134 237 29 306 250 20 450
7 Aktivácia 03 eyd 028 cfi
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m 6io if mg1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1c 8a 5 wjo 8 daw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 90 c5a rpu nwq 4o5 qpa nwg 867 877 0pv j4k
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 417 835
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vo ixo 0 jt2 h9 n7z mt 5wk 69 3wl
14 Služby gz nj n6u cc 2vt r3 b4n bf r08 07n aow
15 Osobné náklady xi qdf 0q ivh 5v tn3 7u 49y g4 uxx
16 Mzdové náklady h el7 yv 2ub 6j tgg vw g82 n5 q66
18 Náklady na sociálne poistenie 2 702 4 201 4 507 8 985 4 920
19 Sociálne náklady 14 6r pbq
20 Dane a poplatky ghi jk3 jtj xu5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 if6 y fhb x zx2 l0 6vw 40 xl8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku n cww a d6l 1 afi sb qdh wo u0b
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 5yo 4b 1e8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f 3zd gu 3of 4 ih8 0r 6pg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti w 68f n 69e d 948 -u7 wvi -zt mk9 -h6z 87u
28 Pridaná hodnota z v4i 60 cpq uv 56b i byn q ru8 -jje lsa
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s 0 jm8 knw sv
39 Výnosové úroky 3 m h1i joc
41 Ostatné výnosové úroky d p hzr t4d
42 Kurzové zisky m jr
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fvo ebq e pk2 p kpc j u6r
49 Nákladové úroky ap9 icv xdc oor
51 Ostatné nákladové úroky gk8 pdn ibf 7eg
52 Kurzové straty f0 h9 ij wqj j2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xdk duc nlz 8hg b1z
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qr3 -k0u -sct -j aj3 -o 7jx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením r 2ml z sih f yiz -ht c74 -nj qmi -rp1 6wv
57 Daň z príjmov gum 1ga pn0 wfi ev9
58 Daň z príjmov splatná xcx vjm 4lk dgv xlm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 916 1 835 3 034 -51 428 -55 403 -271 076