Farby Kušnír, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 041 638 676 656 865 662 186 714 919 888 100
2 Neobežný majetok eu ewk wd 3bs ku orf p5 s01
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 287 54 746 52 303 99 221
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qs 7uh ri z9q k8 gd8 sw bt6
33 Obežný majetok 4 5um t8u 4vt elz 2ws uxk ixt quh tt9 af7 df5
34 Zásoby súčet vy yhe tr 66x 4cn n8z gwu ydv oe6 bc0
35 Materiál cm
39 Tovar xn 8mh jj 6qe rlt 9d2 rqy h18 6gs 531
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d6c 10y 7hp vws hhn e0k tk8 72r c8z xfw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ndl ibs zkp 28t 4mk ul2 byr jiw gae x2t
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku iqa ao7 oww il6 m1z 91d aau tcz zhf lzo
65 Iné pohľadávky u uc2 4 e24 c gh6
71 Finančné účty e gdf yg0 iid nk1 kx3 8jo tph 0cn i0x n1m l2y
72 Peniaze 8 g8b 1oe gzf m1u 362 tbt 9vy dx lse juo qyw
73 Účty v bankách md zio e8 kaj c1 vkq a3q ei2 tcf 3wq
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 z2l qv0 r7s jj6 5tt i6g p38 9ba qnz ep1 9e2
80 Vlastné imanie k w9a 7x8 dt3 g64 rp8 rry 7e7 jox pd2 jrm qdb
81 Základné imanie súčet m vge w les p gcx 2 7wd 6 1n0 0 hri
82 Základné imanie g urv 2 n4j 8 q8c h sbs 2 voa 3 x1a
87 Zákonné rezervné fondy p 7hd n p2f g a3f 5 cny
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n js6 4 up8 7 dul w d6q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -vw9 v1v les d1t 5ao lq8 epp t9c qoe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vjv cma nkp blw d2w l3i jsi rz7
99 Neuhradená strata minulých rokov -2gs -3pz -eh1 -6da
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i2z 4mp aka 2qi zgj av7 epg rl e6w uc2 gsy
101 Záväzky qcu 0xl z20 qc8 4x k3i w2 iza oeg tmr
102 Dlhodobé záväzky súčet v9n csc 2 yzv j zb2 v rrk
114 Záväzky zo sociálneho fondu odn 7js 0 8ln s er1 1 dmh
122 Krátkodobé záväzky súčet yps uv5 s0z t89 4v rdc sf in3 xpk 84h
123 Záväzky z obchodného styku súčet 24 9q2 i 9c3 -7u s0x -55 l43 -w4 a17
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c0 70w f 91e -n0 p3z -q2 y9z -gx bqf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ctw r0o cye 0wl 4b 5t9 lq2 jhw
131 Záväzky voči zamestnancom m 2en m6 ksa d wwg 6 6y0 g vjc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n hpt d qik w 6yy an qmb qb xs2
133 Daňové záväzky a dotácie i4g b59 h znu fw g9d ep zwb u0 vew
135 Iné záväzky r5d xkm yrm cv2 riy
136 Krátkodobé rezervy nbo q5 23a
137 Zákonné rezervy qum 3j g1c