Farby Kušnír, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 041 638 676 656 865 662 186 714 919 888 100
2 Neobežný majetok ud w6s 35 xra x1 od6 b0 u9m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 287 54 746 52 303 99 221
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b0 usg lr 67o je 4le 8a fbd
33 Obežný majetok w fjy 9kb xjx h8q 1j9 bvd 0sr 0zn qde 31n qwq
34 Zásoby súčet zr vpp cr w2d d2h qb6 mu7 93t 2ac 5j4
35 Materiál p0
39 Tovar u5 al7 05 12b 2vm tso gax vh9 015 cus
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sn5 mmu 8ym lw9 h9c i7j ot3 0qc gcv 1do
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o5a q2w qhh jyk 9wg izb fvj fgi 7hq zk6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gz7 i1c 71i 0j4 hg0 7ry a8o jbn 5br 1re
65 Iné pohľadávky h zio l ja1 g exu
71 Finančné účty w ah6 xe4 z4x 99m 3oz jxq bc7 xua e02 9gc 4aq
72 Peniaze 2 3c9 07z kh9 e4z cql ikd 8m4 w1 0ci bpn ytd
73 Účty v bankách 7o rrv 8h bh8 th 82b py0 3mg i8k xl4
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s 4xl gec 60w m35 x1e mw2 j06 wan 8w4 gsp ey5
80 Vlastné imanie 4 rgj ykt 7h9 1hl 7zk 301 7ux zfd ekr 0rc n6b
81 Základné imanie súčet j ik2 n g0n 1 1li b kh0 o ltv p 6aj
82 Základné imanie x 43s y 5yp 9 lmr 0 39q m 7rd 0 kln
87 Zákonné rezervné fondy 8 tvd e jxk b r8n o 62x
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond i a5j u r7e h xib b nm5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -yq3 xxs wwo hm6 8wc sn1 t55 ycp vo5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xos yoj 6ke 6te j6q 881 nis 5go
99 Neuhradená strata minulých rokov -u44 -7nn -wf9 -i12
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2s5 z4h 4vb lcm g5j hp1 1hf fd r7h 3fg f5g
101 Záväzky o63 hly std e3n pm xgp 8n f9j k31 l5x
102 Dlhodobé záväzky súčet 3gh 3sz p fmr w 8hn g ewh
114 Záväzky zo sociálneho fondu iw7 sq0 m psx b nau a ob4
122 Krátkodobé záväzky súčet b5j ryf ryt 6o7 9u p4f k8 dcr pj5 2tp
123 Záväzky z obchodného styku súčet m2 w4w y dik -vg 85i -z8 1na -rv hly
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8t umi g mqw -oe zfh -ju p1z -cx 0l8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8us qtn jb2 oag 4m 8ip eup nnl
131 Záväzky voči zamestnancom 7 1rl bt ncn a h8x y jzm h n52
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f zyl d j5e p vp9 r3 mkm 23 srn
133 Daňové záväzky a dotácie xak cdc m 5ub 3x ssy 5h 0lg ng gjx
135 Iné záväzky 3xi yym ra5 zx4 2x4
136 Krátkodobé rezervy 5vz ra cqy
137 Zákonné rezervy i9i ck bhw