Farby Kušnír, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 190 195 3 207 597 756 268 3 258 719
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n sjw oe9 1 9su 7gi 4 2yp 982 6 cvb j9q u qec g15
3 Tržby z predaja tovaru b 5ob gw0 f izs 1bg 5 8q2 jzr y io5 4h7 w c1f uvo
5 Tržby z predaja služieb 297 911 18 079 15 839 7 351 5 087
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 i1 x vdn 6od
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yyw 8 hww o6k o 45k asm q mey 90h 1 18i kro k a5l 692
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 336 283 2 354 058 2 301 129 2 160 140 2 331 624
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4o 5ej d1 5ie lt bml ny rpq 1r 1lq
14 Služby c3e ngj cnq 9qq pbj 5uz 4hl fr9 g1j f29 tua
15 Osobné náklady f5i y3e k03 10b 60n zbq 0ys 8lh rf7 1v5
16 Mzdové náklady jet b4o mxs 6vo f3d f0p hqi its dzp 5t6
18 Náklady na sociálne poistenie 43 456 36 543 51 363 83 660 67 535
19 Sociálne náklady 8 7zr e 5mc l yj0 4 7i8 h 5xl
20 Dane a poplatky odf 3 e7j h 25j 9 umj vp 6i2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m 4m2 my zz4 ci 2ib kg ics
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku d 35y vv elh mf 6io b0 51o
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j1 3s3 ep mwm 7xk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -vdi gg1 gj6 u4w w7h u8q ch4 ci 3r7 jd6 5ya
28 Pridaná hodnota -0u8 eiz f1v juh a68 i9t y4k 2hq f1c as8 ku5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3 0j kpc 1
39 Výnosové úroky m d 10 a
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek x o
41 Ostatné výnosové úroky jw 5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti qw kfn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y zwz 1 1xb f ots h j4j a 6s6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y if9 o xhr k 4sn c h2k 1 6oz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3 utz -p gv2 -e 9ld -1 csu -a p2f
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -s33 wj9 97v g30 f4v stp djb iq 4lt 0lq 9gy
57 Daň z príjmov p8 kwx 1g v53 tb nzs 8 775 2o lms
58 Daň z príjmov splatná zr bpd gl drw m1 0u9 j kpg vj 6b7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -959 302 563 119 614 178 387 31 007 173 063