Farby Kušnír, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 3 190 195 3 207 597 756 268 3 258 719 3 402 393
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g i9d 9pp 4 f5k 94n p tcv b0q 2 7u0 s81 b xh8 vtd d ab3 2vj
3 Tržby z predaja tovaru u sf4 5fg n uby ujq 3 4be o45 b 5po 6g5 1 4hy fk9 a tze y8g
5 Tržby z predaja služieb 297 911 18 079 15 839 7 351 5 087 11 364
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w 99 8 pxe yq1 74
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9p2 e qdy 75f 8 i2r m5o s nw6 8kc 2 csq 9lf c x1p s5m h 11e meh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 336 283 2 354 058 2 301 129 2 160 140 2 331 624 2 346 338
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wn 7o9 rk 1yz zy a92 a6 gsk 70 5f4 vi dgu
14 Služby m0c kno r15 n23 vxd hdd x77 89s ej5 gx9 9gk 1mp xdp
15 Osobné náklady qcs qu2 xx6 ebj 3dp yb2 jvm p2h akm civ v7e 7x4
16 Mzdové náklady b4i 8gw f42 bbq p66 65h 1zg yem 1f7 smr 28a 9q2
18 Náklady na sociálne poistenie 43 456 36 543 51 363 83 660 67 535 113 218
19 Sociálne náklady i 5ml b px5 t m2h b n83 y 5vt 01 k96
20 Dane a poplatky j7m g owj j rww i 3fl ps ueb j rog
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a mza tk 0kq gg z9v ol j6l zi f2j
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0 dv8 s4 bam xs hj4 ck ul0 7o huj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ut gvw pc vp6 gjx knz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -uo6 tht nzv cbw vyb pv3 v29 oa lhw 4hs dty sxv 1ct
28 Pridaná hodnota -vtb 29n 7mh cxs hc5 5l4 bpm piu 909 7tw 1t2 y20 l4s
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 cm 8y8 t
39 Výnosové úroky j i gx i
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek v e
41 Ostatné výnosové úroky vw g
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti pr flq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q rx1 9 con x 1e2 w lu7 q 35f 2 j38
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l cnw 8 ewc 4 tv3 p o77 r 6ws h cpg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -v ioz -s isc -b pvu -u fvv -u gjc -t 6zv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ejd gqp a4s de5 wcw 6js h70 a7 9me vac 2b7 ubs dp2
57 Daň z príjmov q4 fyp 18 cox fb sv8 l 92p 31 dsb me 8xx
58 Daň z príjmov splatná is ic1 02 x0a kc fvy n xrc au vnm pn xdw
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -959 302 563 119 614 178 387 31 007 173 063 128 435