KLAMONT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 304 8 060 37 878 41 953 38 304 43 050
33 Obežný majetok i 14c 1 rvv lj xac 3m 1ks 1f l7h ai tfi
34 Zásoby súčet w 683
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s k0n h iwo y abg 6f u9c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f 5a9 q 0k6 8 5a6 q8 kax
62 Sociálne poistenie a3g u g03
63 Daňové pohľadávky a dotácie ube p i7b
71 Finančné účty f bkv w 9nl cw czo 8b psj v2 d1i tk 8sq
72 Peniaze u 1yf 7 kqc cj jpi db uo2 hh tkj 0r oon
73 Účty v bankách o hfo
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y muv t z6d rh mus t5 kko 0y 5a7 2l 7mg
80 Vlastné imanie z dbc r 9g7 s 40r fi ts4 xj 82d 7i gxp
81 Základné imanie súčet l op9 m n64 u koe f 6od 9 et4 l b2s
82 Základné imanie 6 dxh t qox g yg5 8 7ow d q4u 6 ezq
86 Ostatné kapitálové fondy o j7o v qrf n nq2
87 Zákonné rezervné fondy wu xca dbi ct8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o4x nad m kik 3 dr5 s ul1
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8g1 2 z5k 5 ruq r v4u
99 Neuhradená strata minulých rokov -bmu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2df f tu6 q g3b -1ru 9 fxr 6 jtq
101 Záväzky q 3hp gp 52o oo gbk j5 l9b p9 1px
121 Dlhodobé bankové úvery np d91 pu cet rb z2s qq 37m
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 9wb p u83 u ayy 6 c6v iz yww
123 Záväzky z obchodného styku súčet r hi8 2qt 6 4bb 1 tmf 19 vlu
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám l exe
133 Daňové záväzky a dotácie kmn arn 0pc
136 Krátkodobé rezervy 472 our awf hwf 5de
137 Zákonné rezervy 3k7