KLAMONT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 304 8 060 37 878 41 953 38 304 43 050
33 Obežný majetok c 7kc d 7hr sc tqq 22 ryb q1 l2j 3v 65y
34 Zásoby súčet t bhv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 3bb 6 wqt c alm 2i ozy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l hfa 1 s0q h wav ow x6q
62 Sociálne poistenie ln5 o wdq
63 Daňové pohľadávky a dotácie 49f w s62
71 Finančné účty r jb1 3 uou hm 708 zo pjk jm hob pn l3m
72 Peniaze d gsg h 9u5 kc lhv oa qs8 a4 p8i bg 525
73 Účty v bankách 3 ggy
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r qry 4 0dn gg rw4 0q zj2 bb fvx ig 60b
80 Vlastné imanie 8 dvt r kgu u 4mw bs 6e0 9i mwf ci nar
81 Základné imanie súčet p oym 2 dlj 7 e4b d grj g b21 c 4gg
82 Základné imanie w eb9 k 6xx y oix f 4fa z bmu 3 a8x
86 Ostatné kapitálové fondy 8 osm t im9 i fw2
87 Zákonné rezervné fondy g8 5ay jsd x7k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7dr ex9 o zht z bpp y k7a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tng l glf g 91b a n61
99 Neuhradená strata minulých rokov -zby
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9o2 1 w6j 3 5s2 -8cn b o6d a 1z0
101 Záväzky k yao ub qoz t1 ly7 qv 06u tu soh
121 Dlhodobé bankové úvery 1w zdu o7 m0h vm 4dc 7z 97n
122 Krátkodobé záväzky súčet 8 pc9 b iva 5 dnc 6 c0w ur 7b8
123 Záväzky z obchodného styku súčet s kut gm4 w an0 q kp3 cc 1nk
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám q ni1
133 Daňové záväzky a dotácie bj8 5jh ddn
136 Krátkodobé rezervy wc7 v6o xvk sdq 7au
137 Zákonné rezervy 150