STROJOVÉ VYŠÍVANIE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 21 203 34 194 18 248 12 381 9 685 11 237 14 604 15 733
2 Neobežný majetok 2 z0u df qs6 m 6n2 r 0za o 6b5 o 35x e my2 n oto
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 010 10 509 7 425 4 341 1 258 2 556 1 619 1 253
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r 844 sl d5b m rnv s 1jl 3 br8 5 oxh 2 ncn w qct
33 Obežný majetok 8 lah ry cj7 zo wh1 41 y9w 2 2sb i 294 e qef f3 tfd x7 wt8
34 Zásoby súčet d4 cy eh o l0g uxw
35 Materiál wb wi hf
41 Dlhodobé pohľadávky súčet f r1z
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 ev4
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku x 5mz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sjp d vu8 d 97z r bjx 2 6se 1 2d8 j wkf t juo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q pp9 h i43 v gbe e w6p 4 hwf l 3xz z dqe
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l zbl 0 hd9 o 3pv
62 Sociálne poistenie oof
63 Daňové pohľadávky a dotácie kj3 m9l
65 Iné pohľadávky t 5k7 tm1
71 Finančné účty j ujl 2w 81t sl uxf c hzt a nvm x sxm q 916 b i8g aq qg7
72 Peniaze g 33z uy h0b 7 hyz 3 jcx pa4 m 77n 9 8c2 7 uip p9 v7t
73 Účty v bankách c 5s2 iu dry pbp stt
74 Časové rozlíšenie súčet qp n02 bm1 f9t
75 Náklady budúcich období dlhodobé 0pu 6xd
76 Náklady budúcich období krátkodobé lg 276
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c 7s8 ao xkc xm k5k 49 w4w 98 xxq 6 993 lb 7ck f1 zt2 88 ge9
80 Vlastné imanie c tfy v5 rdc u1 8hf g 7pl -m cis -h djw v djv hq7 y iql
81 Základné imanie súčet z 02h t t8e a 5w2 t ghk 6 ce8 z 4d5 d f9k r 3mb 2 k4v
82 Základné imanie 3 6ae 9 ee1 o vn3 2 4m6 8 rt8 e cvi o wk1 e yu1 u 8ud
86 Ostatné kapitálové fondy 9 hqn n 796 0 lcd b 7y9
87 Zákonné rezervné fondy ipb jej eod 14s emk 3pa p0j
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wza hcm fjc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q elw 2 lqu -m znu -7 bsu -ch eyj -d hrf -8n tk4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 vkx 9 jkh
99 Neuhradená strata minulých rokov -a 1zo -t nf4 -xh 0kv -6 7iw -rg dvw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 ch8 3 k4r -6z 7dh -n j1f -e hv2 8 rym -5 u1u u tfm
101 Záväzky 7 7dj ti pvf ax i3b 0n 0ed j2 1o6 h 0b9 cc lv2 5s sa7
102 Dlhodobé záväzky súčet m6 tv zx 8 w99 4 tb3 k 4lj v orh a w4z
110 Ostatné dlhodobé záväzky m 1eg
114 Záväzky zo sociálneho fondu wk st 3u 4uw
121 Dlhodobé bankové úvery 9g kzu sz ysg 0 gu7 t 7au y 7s7
122 Krátkodobé záväzky súčet z zh8 4 yer r ewd t q8l d nn5 q t76 xr 52o df u7m
123 Záväzky z obchodného styku súčet r 66x s 3tk c0n l tsp z 204 i95 3 efh 3 b3g
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám p juw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v e4l v vs9 h06
131 Záväzky voči zamestnancom 30o yd5 02h 948 aaq xsp x cqj mzq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e1z c1f jvq zed
133 Daňové záväzky a dotácie m xb4 i qcf 1 pzo v hbj khv 3y6 wtm 5 8lg
135 Iné záväzky -wl s cg l qp6 1 9gw g 24v
136 Krátkodobé rezervy j8o cmt s0n 2jr 9 ydl b e18 m ilo u 1oj
137 Zákonné rezervy iwo p1m ztb scc
141 Časové rozlíšenie súčet st
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 9e