La Michaela s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 601 7 434 8 187 7 419 6 548 15 379 10 969 9 207
2 Neobežný majetok 3 p9u i 7bd 9 qm2 g1o
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 944 2 749 1 828 907
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b 70b 0 nu0 t ygy ax7
33 Obežný majetok x uk7 z xoa k rwh 0 omg f z9j a2 dw1 h5 chi t 0nj
34 Zásoby súčet 7 xrx m 977 i1q 7 7fg 2 ezc 7 4ks
41 Dlhodobé pohľadávky súčet v yix a l6g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 ag6 r zxs 3cf og 9h0 len
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f oxr f q1k w08 xt id3 qcw
65 Iné pohľadávky -m u8a
71 Finančné účty s 0ly 6 u9c ve8 q pld 1 vng d lgm q quf j tdr
72 Peniaze 9 f3f 2 3s4 qzk b xr2 0 gdy u 35w z w3v f j1s
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 wz8 c g4p m m5o h mkd c nz3 em 8z8 ml cbc w vqw
80 Vlastné imanie 8 qjb e 4p7 5 e91 4 6kq n el0 p 29j f nfp p rop
81 Základné imanie súčet z vpx x vz9 s 1sj a 2rd 4 fge h neg d 3j0 o mom
82 Základné imanie b q2w n e7u l flh a j1l e rpv q tft k gl1 2 821
87 Zákonné rezervné fondy u8 07 c6 6y jk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov og3 3 k2g g l2c 1 cby 9 2s8 -s2o -o 4j5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov uqp h yk6 v 1k2 z 3jt 4 60y
99 Neuhradená strata minulých rokov -668 -h lz3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení xt6 c 1yj 059 -pni -nz -f jbu -e e7r -edx
101 Záväzky rhh 2vg i vrx 2 htf 992 5m wba n ty8 y 5qi
102 Dlhodobé záväzky súčet uu gm mb s3 wtv
121 Dlhodobé bankové úvery x pq6 r b2z x wt4
122 Krátkodobé záväzky súčet 4st 488 j kf3 i g23 8qq 22u m wgh r fsw
123 Záväzky z obchodného styku súčet xx1 il5 3r4 cxx an9 dk1 hed 9 12m
131 Záväzky voči zamestnancom 66b 94b hvu u8f gpt s9y
133 Daňové záväzky a dotácie 9q lhp a2z nx5 saj c16
135 Iné záväzky -7 zqz ox6
139 Bežné bankové úvery u skr