La Michaela s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4 hnl z p8q 0y 34h 2p sex ko 1zk 3w c2f aq n1k 3h ht4
3 Tržby z predaja tovaru p tkf 9x ghd ww 0pz rz 25a nm cpt 4f 618 ek kt6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov h oxh
5 Tržby z predaja služieb 851 1 835 1 892 1 183 338 1 371 3 604
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -cog b 61w gq0 0 10f v0b g nnz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7 cf7 u mro yo 7vj 65 gg3 v1 rss d5 xnm bv otz 0b nnw
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 662 14 378 16 824 12 650 12 487 6 681 13 256
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok rhy xw5 4 khr b 8bk f ae5 3 c3l a agd z bx9
14 Služby k42 8 aex y 13z 1 j85 m zeh x z30 1 25e 4 vzn
15 Osobné náklady f fo2 n kiq x 6zj 1 bvy 3 p7m 7 53w
20 Dane a poplatky h6 d5 u
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i2 k31 295 xnr 2e3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j17 c 55x p ngy 7 njx pai g7h
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti nuu y 8op 0ra nbg sls bz2 -s jf2 h4v
28 Pridaná hodnota znj t 837 e nfh w epe m mkd 8 wg8 n row g ga8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ff n3 m24 xn0 0mf c y9l yge t8z
49 Nákladové úroky 3c0 rzo 2zq
52 Kurzové straty o 9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 16 n9 o68 vck 4xn 8 coe kc2 cb4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -cn -79 -myj -e1k -m5z -3 qd5 -a0b -ek1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1gy h pvo x5d ei onm -l pxp -3 kpb -h0y
57 Daň z príjmov 8t 880 27z bd8 b4r 0ue
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 324 1 147 207 -437 -30 -1 445 -3 315 -301