Agency Works s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 31 000 47 574
33 Obežný majetok ik xdf 0z 2pn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kx dv7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q5 zy3
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3k kq0
71 Finančné účty 4d oe7 e7 82n
72 Peniaze 21 w94 uc 8g7
73 Účty v bankách -i
PASÍVA 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a5 tbc oz er7
80 Vlastné imanie sj iip oh bqt
81 Základné imanie súčet t s3o e 75e
82 Základné imanie x 5mp j s18
86 Ostatné kapitálové fondy jf qgf uh vxs
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 n5e
101 Záväzky c wmq
122 Krátkodobé záväzky súčet d 1bw
123 Záväzky z obchodného styku súčet o ry4
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám b ex3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1 5ec
131 Záväzky voči zamestnancom 7iy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rzu
133 Daňové záväzky a dotácie g vy2