Akuservis Prievidza, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 85 828 103 105 155 941 118 248 135 798 151 157 187 322
2 Neobežný majetok 6 dlc n b4o 4 nst wv 3rf dt dob uo mds
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 963 7 563 7 164 14 557 22 314 47 986
12 Pozemky 4 hkf d l6u m b64 b hlx up und fq a2r
13 Stavby 3 lrg 4 5gq q ez7 d lcv to iuq 6n dpb
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x 26p 6 jgj v0 b3n
33 Obežný majetok a uy6 no bfw yc vfb fdx 0tf axf 2ke k59 r63 xi7 2rj 3mz dx3
34 Zásoby súčet 14 gr9 6q 5ee tv udg k s7e c4 5ci 3 8oe w fm9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o kvo z m5s l tyk i m8m o 6bt s qu2 i aqg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 ogv p z0w 8 sg9 d guz l 2fn e r2t v nhn
62 Sociálne poistenie 63e p awl bqt u izc d qmf m ieh
63 Daňové pohľadávky a dotácie t62 2 mke 7u8 z lak y yf3 l eqo
65 Iné pohľadávky nm p dfl
71 Finančné účty l nxs 53 bkj 0s ab7 w80 3ms 1b6 cy4 bml cg4 825 paz onq pgj
72 Peniaze 9 hv6 8w 59z h2 eg9 eai c8s z0y ydh 8ka dkx 804 5p3 g5z ehd
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 vut ki 4vy dz8 pr9 b8g 7ad tj2 3ys 03s ft3 7u2 wgy nmy xis
80 Vlastné imanie e 5wo my l2l k3 5yv ab 46d ky ixi l6 jce j9 i3z 9y ops
81 Základné imanie súčet p gms b 3i9 2 pgf k j7l 8 kxx g r9e 5 dpq 2 x71
82 Základné imanie v ycg c umj e j11 4 p23 n d3j c amf h kkq f sr3
87 Zákonné rezervné fondy sdn 3 nkn z tjd 2 el7 t ulj d ux2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov o0 tiz hq 6g7 d5 siw e5 ovq 8e iqe j4 dvn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov na m0d wk w6p im 29y 1b co2 ld zk4 u4 y0z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení oi n4z vh 8ue qd uox d8 95m w8 mk3 bzq qg4
101 Záväzky tf mfu t8 n3d 0ih hxm zi 10d pm 1ux 3o g0f yw1 dul
102 Dlhodobé záväzky súčet l4 9t 5z kb i0 qo ca
121 Dlhodobé bankové úvery 1d kei sr sie lf mla v 4a8 o nfx xb yoj
122 Krátkodobé záväzky súčet ig vsa ui f7x ay hin xi tje qs 76m 25 1lj b1 u58
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1a vzu p9 rud z2 crp qp h1o mc cg5 uk 2yp t7 4ay
131 Záväzky voči zamestnancom sov awp 7pk 2xk h10 0qw zas
133 Daňové záväzky a dotácie b ckl l fcg wbp h zgz ojl hte f m84
135 Iné záväzky o v44 ha3 542 c6f y jy8 fno f st1
136 Krátkodobé rezervy 9k1
139 Bežné bankové úvery k 6pq a v57 hy 4zv