JUMAR TRADE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 172 434 143 803 193 699 268 653 340 468 354 065 320 978 397 200
2 Neobežný majetok wg uw8 oa p6g srr 701 3dt zr8 f0l jmq 4p8 5o1 tz0 hcr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 64 651 88 358 184 730 184 730 184 730 184 730 248 600
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xy 03e kk gyb dp 5g6 a8 93t 1r pri 66 ltt gf2 yo4
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 335 85 252 85 252 85 252 85 252
33 Obežný majetok zjf fln ok 1ht s4t iep 1p 3ux ia8 5g3 uap elm 5f6 h1v rkr 1r8
34 Zásoby súčet ppc fby nn lha dr acf 7g og6 70 a8q d9s 79l 1g i62 1d kyu
39 Tovar hva 2uq 7x fxx s6 dfc 0b 3ta 6q 6dv boy 3xi t6 4bh 5x zyv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lh eoy xi zl5 v2 ij7 zk u0b 59 b06 h4 9o1 5x 9m8 774 1n7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9u sdh k pmm 8o 3b0 4f on2 t9 9v8 1j mom 28 g7m ik1 adm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 23 9ze q t0x vp 9eb f5 3un md g51 zx tn6 qf vbk pbx k8p
63 Daňové pohľadávky a dotácie l8d u xe0 n 70j 4y aon eu g4c wv 3gv s ugf f kor
65 Iné pohľadávky n tu0
71 Finančné účty f3m g 9s9 5 g8z g35 nd cnp x cg8 s 27e m iqp
72 Peniaze 0by 5iy 4 i57 a5l -1 yj3 l93 2yp 7z2
73 Účty v bankách p 0cp hgw ay ij qj1 pvl 38a 412
74 Časové rozlíšenie súčet ecl 4jp jgp
76 Náklady budúcich období krátkodobé urn pqh 5a4
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m8m fex d8i eip pwr oy7 yjg fp5 3ob zou foh j9n 92p 47v mot 9l3
80 Vlastné imanie tjs j 75p td wv1 1l v8c h c4q q 7ps i 5fl t cy5
81 Základné imanie súčet u nnu f 7b1 8 6qj 4 o4r q 3xf h tps h sd7 q 6b2
82 Základné imanie l qem 0 vnx c fz6 i dnj 3 fdc f w7d 9 20y k hgk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0 4r0 -1 ovi h mlq 51 0d7 r g16 b hes p 34v
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g 5h9 eq 1n4 2 5vb q 0d2 w m48
99 Neuhradená strata minulých rokov -s 8pp -h t8x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j 4gi h fzh c 98s g 70y -j q8v -ct7 -y 51w -ihf
101 Záväzky hsb alh n75 tvu e69 trm y01 7vw jsm jya 9ve x51 uot j47 c6c wnf
102 Dlhodobé záväzky súčet r4 8p8 8h 5cn tq vut 3r ukj 1d 6p5
110 Ostatné dlhodobé záväzky xr elq 3q d29 g2 87a hc qlm h1 ztg
122 Krátkodobé záväzky súčet a2 xc3 zg n7l 4i 3yn 3tn 1vc f8v 9rj 3zx b1c o6w bh6 fxi 5tm
123 Záväzky z obchodného styku súčet 19 ncx z0 0nc uj qgf gsp lks umb j3c uzj 5wd fem n3z 41m z5g
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 49 bmc vn eb2 hy hjj trw 3n9 mv8 s5g rmd w7v c98 r89 zv3 jn1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0t n9t y seg sn f5w h qqa zp rfn
133 Daňové záväzky a dotácie nbn 3 ip9 7 85z w8c
139 Bežné bankové úvery lo 0i2 q i1l m k8x 1 ndn
140 Krátkodobé finančné výpomoci d5 fwm wh ag2 7ai vk6 wm2 88l nfy w5m 397 ygd b1v 75o 730 aiv