The Flow, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 800 32 176 28 433 10 768 3 913
2 Neobežný majetok rh ftt s3 n2d 2 pm1 9wd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 208 12 458 6 708 958
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ck el3 ki ua5 i qf9 1o9
33 Obežný majetok q 9bi be bqr oi cb4 b z12 8 mzx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nk 1 a6t 4 02l b icy c zjt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n2 2 6ud 0 1j5 q 761 7 6ah
65 Iné pohľadávky 1 x6t 90p ohs
71 Finančné účty y nkx n q2g 89 0es 7 vvq e eky
72 Peniaze h gey s 0bo yx mvu 9 tim g 82o
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 zd7 yc jpo 63 vli jv z0x h ens
80 Vlastné imanie q prk 29 uyx l cjf n pki p 805
81 Základné imanie súčet 1 umm n uj8 p joj i juo d 7a3
82 Základné imanie i g1g y rmd f j46 l d36 s z38
87 Zákonné rezervné fondy 49f grz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d w0y y 8im 9fr 3uy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 ud1 wa9 89r
99 Neuhradená strata minulých rokov -c b4b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -v afk g mmc -4 fxf -ed -p tks
101 Záväzky m mqi lr l1i b6 jxa 1 bto e p8i
102 Dlhodobé záväzky súčet ht 4dg 0 y83
122 Krátkodobé záväzky súčet 0 vw5 4 6yv m9 6bl n soj 9 b6l
123 Záväzky z obchodného styku súčet hcw cd pz7 nl0 lub
131 Záväzky voči zamestnancom fpm uzl 9y9 27x 8h8
133 Daňové záväzky a dotácie eo3 s 0ip efl o82 yx7
135 Iné záväzky t jys b ztp 5b yxa r wtj b dwi