The Flow, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 800 32 176 28 433 10 768 3 913
2 Neobežný majetok np 9vi pt sd4 3 e9v oam
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 208 12 458 6 708 958
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1v 3fy d1 h4u b 849 0lh
33 Obežný majetok m 9k3 xb c75 xr uhj o cpx 6 389
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bf 5 kbi h k1z 7 nnv r sbq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6z b fuw s e4o 5 rzb d wid
65 Iné pohľadávky p z0j 5nf n9h
71 Finančné účty g 0tx h tx6 0h s7l 0 o1a b o7g
72 Peniaze 0 x0t s s2m 6o 41y l b2f 7 zj6
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m uqe zy evo jm oof xr r31 o czi
80 Vlastné imanie j 5ta 88 2j2 f pd4 1 wyq 3 xwg
81 Základné imanie súčet b e3q g av3 g ixc m ia4 5 f7d
82 Základné imanie 6 w1s w znw b utx 8 011 z 7k1
87 Zákonné rezervné fondy t6k cbv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1 d6b b svf fy3 nyw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v 6cw 6x1 h63
99 Neuhradená strata minulých rokov -k gcv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0 od6 a boz -8 jfe -s2 -t fkg
101 Záväzky f 3ez wg nhl l1 1rs 5 k7l 6 x7o
102 Dlhodobé záväzky súčet 05 8qe 1 0jn
122 Krátkodobé záväzky súčet v 7ju v 2ec 30 ca1 m rwg m 6sm
123 Záväzky z obchodného styku súčet dee 5g yc3 npz iqq
131 Záväzky voči zamestnancom t2r 3tw gxi yhv 5cs
133 Daňové záväzky a dotácie 0ou o 81b jcp 7c6 0zm
135 Iné záväzky n dxk o coo 6t nq8 d wcf 6 pfh