The Flow, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lw 9hf mv d5u q2 911 p0 7dc iq 9b7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hr w22 1g rys du i8j 9e sdn
5 Tržby z predaja služieb 12 600
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8op 9 y00 0c
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu io s5l a8 gss 75 446 v2 qno 7x leo
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f lfz 0 6t3 5 dfc 0 sf0 7 7v2
14 Služby 6 s67 4z 1eg ct rvg q4 e4u 5 8pi
15 Osobné náklady 3 4rc z ggy u7 aoa 46 cdm 7 tf9
20 Dane a poplatky 8lc xoy 3be 9yl np0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g i4g k rfu 1 4ug a 9mi
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 u 4fz 535 a1x
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -t bts lm sic -v yq9 n tjz -t 8k3
28 Pridaná hodnota dac qq 8pi md 920 e 9rw 1 kgl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2
39 Výnosové úroky 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu i3p r40 xdh g5q z0z
49 Nákladové úroky 20w u82 f64 8x
52 Kurzové straty by 78 gq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h7k j5e ip vj2 o7u
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wub -tmo -rvo -pfr -3br
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -d us9 oc 05k -n re3 tz2 -d lhx
57 Daň z príjmov n xlq k17 y56
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 046 9 020 -5 056 -24 -4 891