LKW-Brennholz s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 000 5 904 7 539 10 470 11 468 40 108 25 604 23 313
2 Neobežný majetok 7 u1g 6 z3x ay j8k
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 000 5 000 17 800
12 Pozemky 45 my5
13 Stavby aq peu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p idl u l2q t 8dc
33 Obežný majetok j d85 k twz i nd9 1v 7qa c6 nsy qv mns 9o l5e x mm1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 b tn 83e 0z fms i a3i
62 Sociálne poistenie 5 k n w6b
63 Daňové pohľadávky a dotácie f 9 x qt5
65 Iné pohľadávky yy j1l t6 q0o 2i
71 Finančné účty g kj9 0 2j5 d yhp yf elf 98 w5c j wdm 3am v vbq
72 Peniaze m 0jf 3 ff4 6 8t5 up 18i vy 17e p 2bz 2kc q qf1
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q 05t z oif 3 xp2 ac cyz dy v3s jt 0lf 61 5ni t3 7ym
80 Vlastné imanie m wtj 8 1vy 0 mki a 0i4 h n2i nm 7iz 3 45t -wm k7i
81 Základné imanie súčet z l6q z upw u 46m s faq y qm2 s 95f 2 71p 6 gd7
82 Základné imanie 3 bnx 0 2kn f q16 k kfm 2 94k x 9g9 t 2uf 7 29m
87 Zákonné rezervné fondy lo7 x9f tnc 96k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -yf3 3n3 b 6k4 e 3xn 6 5fq 9 ix5 -9 uzs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4b3 w el3 j ok8 s 3dh r cho
99 Neuhradená strata minulých rokov -6u9 -g nep
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j1u fea j lb5 np0 e cnk d v86 -d 914 -t6 m2v
101 Záväzky 8mw h16 41m 8 0zc i eyx kj le7 tu qa2 xu 950
102 Dlhodobé záväzky súčet c 7 7o 2t z xcm 4 m9l 1 rai
122 Krátkodobé záväzky súčet 4ty u00 s8t r tr4 w z67 2 x89 t vtd 0e rhm
123 Záväzky z obchodného styku súčet b w3b b4j
131 Záväzky voči zamestnancom p89 or3 1bv sdf r e1a 1 gd6 y gr4
133 Daňové záväzky a dotácie xwi ba8 4z5 4pg d9m 4 4nv h2a z5f
135 Iné záväzky ea uhc
139 Bežné bankové úvery b25 le elx dp c10 72 di9