MUDr. Dagmar Ballayová, neurologická ambulancia Poprad, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 31 631 27 424 21 575 80 461 53 677 76 145 118 661 152 368
2 Neobežný majetok t0 7tw i0 z0t x ocw g4 esj 0u e5i 5g yne ex gam fz h06
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 473 12 112 7 846 68 399 51 649 32 373 21 020 16 266
12 Pozemky qk n0v
13 Stavby 7g i1x
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4v nid d6 6i4 q u6i fp rhf lp ukv 2x 3kn 4f ejh
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 1 2rs 6 lp7
33 Obežný majetok y7 dec 6x r6i ak 82r b1 svr r 2ro 0u zik nx grl rfz 59q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 omw nq 3yt g sr7 7y fht jp n88 4v zxy 7a tk1 7az rzp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e ide m5 12f 2 01j 6u 1po cv 7p5 9t 4az o xe8 kl j02
62 Sociálne poistenie 3 52i i j73
63 Daňové pohľadávky a dotácie b 3mk 1 s8h
65 Iné pohľadávky 8zz fxk s r8u 8 lng kk duo iq 0a2
71 Finančné účty 6m p2d r 4l2 5 8mq -3d 5ji -7w 3gv bh m87 bi 6mz 42 iii
72 Peniaze g6 h9e z 2fl i tkt -q5 cpa -ee 6f4 7n 4xt jo 751 77 dcz
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY yo lht 6h flt g7 206 v2 hcs bg lg7 ps 3uh wqb qnx mj7 m3d
80 Vlastné imanie g lbr f 6jn 8 6h0 -p g9j h rpd ud f3f d1 afr u4w hu1
81 Základné imanie súčet 8 g2b h svt 2 smb 3 zx4 l xlc e 8o0 e 1l7
82 Základné imanie u rjg 9 ab1 s p01 1 k3h s 4e3 5 rax 7 8mz
87 Zákonné rezervné fondy r3j be3 ivn bj5 mb5 xtn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a8u 2 n07 w xkq -h a8g 5w 5fv bf 4e8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1yj n bn5 3 9qk j5 pf9 h4 qob
99 Neuhradená strata minulých rokov -v 5hy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 g1h fqm 1be -8 m60 1 cnz lo f21 lq tpc yt tvy
101 Záväzky t8 opk 1c 2yv zm bkt cm avf sz gmz 00 2ev 33 6nw 01 2r2
102 Dlhodobé záväzky súčet ag o9 17 p9 0vh b8 zfj s b06 f udg 7w8
122 Krátkodobé záväzky súčet 2o cog iv 870 14 yeu 3l a0w 2w u8h me ucc ws feb k1 geb
123 Záväzky z obchodného styku súčet u vuj u 5ld 1 y43 r8 276 y5 nuv bc7 js1 v 7xn
131 Záväzky voči zamestnancom j 8aw 1 jyd e be7 -x tls 2v3 6 ggs b u4f 0 oem
133 Daňové záväzky a dotácie ze1 m8q jxr jd5 y4j 4 qs1 b8 ien 8 h7u
135 Iné záväzky mv t5c 9x tx2 z igx -5 it4 -f 5l6 sv 3mn z5 2qf p k5a
136 Krátkodobé rezervy csv y ae3 j4t
139 Bežné bankové úvery -l jb8 -21 7ku o8 3hn c nae