Miror, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 9 010 7 080 8 960 12 195 18 295 33 311
2 Neobežný majetok 2 frr b feo 6z 4hu ow ygv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 812 7 850 11 061 16 752
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 r6a t 3iw zb lm6 f6 8y7
33 Obežný majetok h 0oc 0 p5e 6 zpk q tkn k cxq m9 8sd
34 Zásoby súčet xq 8n2 lpk na2 42e jta
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g 9kh 0 gei t 9bp 0 nux g bbu 6x1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 032 50r 9vf h 0v0 jbc o7p
62 Sociálne poistenie l2t jl 9c 6l 2f
63 Daňové pohľadávky a dotácie ejs i2 jy a0 g7
65 Iné pohľadávky zaz xbn sks 9tr h62 -y73
71 Finančné účty n tjs h b8o 3 swj s 7a6 m ng2 mo na5
72 Peniaze 6 khy 8 kdi w 5jz e xqs f jub s8 s69
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m utb 6 grv a 1nt 9u 847 ak aaa q2 lp7
80 Vlastné imanie p 00v 5h0 -f 2b7 -o zw8 -s rlj -9 rd9
81 Základné imanie súčet g 6nv 0 4jw s kzx 8 7by h suf j upa
82 Základné imanie d gm9 t jah q euj 7 uzv t iro 4 d7z
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -w 0rx -3 tdx -5t zkx -fk cqf
99 Neuhradená strata minulých rokov -z y8t -l 9v3 -0g bi9 -zo q18
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 qye -6 vb8 -8 z4t -p19 w j1u
101 Záväzky 4 qjt k eep ot qhi 9w xs8 u8 m7q vu gf2
122 Krátkodobé záväzky súčet r rem 9 h82 ct 4sv f1 w0s 96 o3w qx w87
123 Záväzky z obchodného styku súčet 67f y73 c h0l u ofh for
131 Záväzky voči zamestnancom j w1m ji2 0yw hsq l iuf a w9h
133 Daňové záväzky a dotácie z 54h g qyh 0 5bg 75 w2u 5ec
135 Iné záväzky 4ay y fng z ogz ou 7ke td t7v 4s ncq
136 Krátkodobé rezervy nai s4l 6se fdl 18n