LISCINSKI & PARTNERS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 6 276 10 290 25 756 19 930
2 Neobežný majetok n bcb spd r h8e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 979 4 229 2 625 875 3 941
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 qh9 t yhr u 9ss czf 2 xnx
33 Obežný majetok 8 4m2 8 2ld e opk vc m76 i7 8qf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j35 ig1
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 504
62 Sociálne poistenie 6zg k53
71 Finančné účty 9 o31 3 pbl l k0n k yme 8j blm u9 c03
72 Peniaze c 43k r qv9 v msj o txp hm z08 k3 9qd
73 Účty v bankách vgg g
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY at o29 2 cxi mh jep lu 2ll u jsp
80 Vlastné imanie e p45 p dav y c7q zpe
81 Základné imanie súčet z v1c 1 bus 8 rtk j 0bb
82 Základné imanie 5 m1e b fk8 9 148
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie i 0ne r lnd 2 5jc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov on2 6 14w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov sm7 y zbx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1gw 4g0 i zu4 9 ei5 -h umg
101 Záväzky y 57x mw 4vd 0 k0h
121 Dlhodobé bankové úvery nd x0q j 834
122 Krátkodobé záväzky súčet u hcf 2 riu 3jt vf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5 9qv u ns3
131 Záväzky voči zamestnancom f84 7d
140 Krátkodobé finančné výpomoci e p6i m mmw