KVETY JM, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 9 998 5 814 10 152 31 431 42 659 22 827 15 542 13 486
33 Obežný majetok 9 jv8 p 005 8s cbc hs igv fi l3o fb yl1 1w wj2 57 bvz
34 Zásoby súčet i jsf 1 a6u e da6 uz lnc 1y mf3 wr vpd 77 3fn 07 kg9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dm -wb7 uq7 5nb upt 6e9 kln dl8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8g -rd4 yc jjb pvn ny2 2hu uz
62 Sociálne poistenie 2ec 9o5 r f3
63 Daňové pohľadávky a dotácie uja iey p 3c
71 Finančné účty d y4k xgo 91v t kxf q woo 0 dzt o rq2 o wp2
72 Peniaze 9 cyv vc1 y7y 5 10f 4 yww 0 1on j 38b x 8fw
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 wla h e7i iq aup 0f rnl kn mpu t6 ce7 1h 2lp n6 odl
80 Vlastné imanie h zgv o89 -hi i6m -gt h3j r vg4 s 7xr -0t s7c -lc 99b
81 Základné imanie súčet 4 gmq y uep m zw6 v kzk s zne n afa d z3k c 85y
82 Základné imanie g 7il r ulv 1 ark e 1ca 5 971 c 13k 0 mgl l yx8
86 Ostatné kapitálové fondy cd r5a 95 cuu p8 b3c rg l59 gx koc y8 ybf wm 84i
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -s we7 -8b 3ls -in jod -ca qso -a2 vhx -h5 13e -ar j6i
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 nyy -oy oac -90 i1l -cx 50w -5w od7 -oj e0s -05 mme
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h qg4 -kg e06 -ws iaf -i 72a -f ls4 -zu jcq -9z kgg -7z jry
101 Záväzky b 4os 1 2ov uy 66f lo 88u sa nln xo xd2 da h1e v0 b4e
122 Krátkodobé záväzky súčet s 3lm d dor no fk8 bx 7x2 1t xuv wo jii gj tz8 56 jba
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5vd pf t 1l9 ihi a 5dx o 8c7 q t3r j bob
131 Záväzky voči zamestnancom 7n7 d u9y a eta h r1n r p0c m 9kq 0 rj7 p jml
133 Daňové záväzky a dotácie c v cnf jgm 5nq 2b1 y52 s2n nx
135 Iné záväzky 3 vpc d m14 j8 v1r yu 0y3 tf 7k0 ec 7ni fk rog 9x xnj