VVM Obchodná s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 100 688 187 436 318 805 305 612 364 987
2 Neobežný majetok 6u 8zp w6 3ib q3 kpi 0j vkh 90 efn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 533 18 564 52 618 42 003 33 178
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí md o72 sz 9mb q1 mwk vz hn1 am wsa
33 Obežný majetok je en8 p16 ckb l9n vs4 n3p 5nb otl u6t
34 Zásoby súčet 3z qyl en c3y ua 7ia tx o9i uo vew
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6v c9i 0m 3rd nq sao 28 uy2 v8 oph
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5s xeb rl sid 1k o1k nx 9wa h7 ynu
62 Sociálne poistenie pi0 x nd4 3 mum pd3
63 Daňové pohľadávky a dotácie vhl k p3y f 4i8 2b9
65 Iné pohľadávky f sz5 ln 55y pe7 tbr
71 Finančné účty 0g 0t2 xt 807 lao 9t2 1jx tgs hwt plb
72 Peniaze 6m f53 ow rzt 3ic tw0 oaf cgq r5g r8t
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z41 crq 5a3 587 q8f md9 cff i2p nj9 s8m
80 Vlastné imanie jf 53o ep ngo bi 9xn 8t dcj ej qza
81 Základné imanie súčet k c79 d 654 s 256 0 2ue x iir
82 Základné imanie v ut4 c n71 t 1xw h hl1 r 2lk
86 Ostatné kapitálové fondy 5a 334 l8 acc o2 0f7
87 Zákonné rezervné fondy ae9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov gn 41k j y6y 1h 29l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mu d5e p 3yc g4 rfx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7v 3u6 vb 1nx k q37 3g 2uq iz 03d
101 Záväzky 39 r79 u4s 1yq k7c mov uhr 2lc 2iq ayb
102 Dlhodobé záväzky súčet as 1uw 1 jic bv p7c j8 7r5 52 m9x
121 Dlhodobé bankové úvery 6k nz0 n7 g5e 0x wmo
122 Krátkodobé záväzky súčet it 16k ud ifu 4qp z7o qm6 pk7 y7h v4y
123 Záväzky z obchodného styku súčet mq dso w4 ek1 ds1 z0x yel vz5 o70 57c
131 Záväzky voči zamestnancom q it4 9 0fb ip qet v vuv b 7a5
133 Daňové záväzky a dotácie 2l o7y xl nki m2 qsh 65 6c5 ii a1z
135 Iné záväzky oa lq5 py 0ka ty sqr 1x 4ma tc jn5
136 Krátkodobé rezervy b p8w s 1ry 1 tsz ml 7zm
139 Bežné bankové úvery vs tew zl kf1