VVM Obchodná s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 100 688 187 436 318 805 305 612 364 987 402 396 340 799
2 Neobežný majetok gm 3jn pq d19 rs pop xz lsw 8z 9vg ii g3a sv 8yu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 533 18 564 52 618 42 003 33 178 46 151 56 214
12 Pozemky c n4z
13 Stavby r o9g
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n7 f1x i8 itx 5e az4 v7 kks mc 7bc s8 iwi a0 eey
33 Obežný majetok tl s71 rbh btp c0v lk4 pi5 15a 2f4 v79 58i dww yg0 fft
34 Zásoby súčet 96 dwj gp 0y8 6d 5ks aq rcb zl 9wh wq qzm zob o72
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b6 52f lz ii7 8m ozf 75 1nn 3f yyi we xxd eb tw2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zm sxg ae xa9 48 gu5 87 zvx qz 9az 06 qr0 zr t1c
62 Sociálne poistenie qxf l jit 1 9ha pqv 7 xz5
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2wu w hnh 3 5m4 691 p fyb
65 Iné pohľadávky 4 s97 g2 u9c ri2 lww r72 h xit
71 Finančné účty g8 0n6 w8 x7z o21 rg7 kf6 o9u 7f1 ran g9w b9b wrl zff
72 Peniaze uv vwi t5 pxr x8a lg2 wt7 avi 1gc 8b4 wk4 6fv 1l3 cz3
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dui wa9 rtg cq1 qfi h0t 988 7sn cm0 hv2 s8s nkb xy9 iq5
80 Vlastné imanie ba tky m9 efg sb os5 ch 5z6 ex e4e gr7 stv vo sb1
81 Základné imanie súčet p mp2 o 4z8 b 86l z ltb i j2n 6 lpn 9 m7n
82 Základné imanie i ur8 e hro g fj2 x qni 0 ugf m 9t1 k hh6
86 Ostatné kapitálové fondy tw e4i yh cog hx 5jy lg tps ze fo1
87 Zákonné rezervné fondy 1gt dlq 17l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov dv x6h 2 bth rt vyc 8o ydn eu tg7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o2 2xv g isj sa 6xp vi j15 24 q4i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5k iyy b8 fv3 8 h0m v2 w2m wx nd7 10 vq0 -qn bkm
101 Záväzky mw z13 hje 6zh q8r wj2 t4n vnp 4bp 4yb 74x h02 kk3 c6m
102 Dlhodobé záväzky súčet e2 s5g s cbc ge 9us 1n 3uy um 44b yv qfz sw kka
121 Dlhodobé bankové úvery 6j zj1 5l s1q k7 g1v br m0q
122 Krátkodobé záväzky súčet 00 hjm ef 56f ehi 28j efg u94 ykv kwt ear 75w ao9 vio
123 Záväzky z obchodného styku súčet na mq3 lk fg5 3f4 pp1 b4r 9cn rnc xa1 8vz dz5 x9d yz4
131 Záväzky voči zamestnancom z smf k bl4 xs r7r f jmc x elc 9 ym3 s gb8
133 Daňové záväzky a dotácie 0i w2m s0 wgv s4 lpe 7t wq2 15 ygq 08 3ta k yep
135 Iné záväzky ty ihv vl 633 wg vy2 62 r9j uo li3 b s3u t2 pib
136 Krátkodobé rezervy 0 6nz 4 2u0 f yxb 4x 017 8l eek rv mnq
139 Bežné bankové úvery se v2g 7h qku