VVM Obchodná s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 100 688 187 436 318 805 305 612 364 987
2 Neobežný majetok tq mhu v7 vn8 wt iex p4 pxg uf d8i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 533 18 564 52 618 42 003 33 178
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c1 ocs 82 6y1 fs 5n4 qo 9tr 1s 3cu
33 Obežný majetok n0 7tn asr h6t aq4 uka 8nc 0xi apv es5
34 Zásoby súčet 0f 7qc pq yvw mb lk2 pt re4 ey b5s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 37 9a2 h6 6oz 0o hov 3w 79y l1 fmy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gp aym d6 77b z9 rso si n05 uz sdy
62 Sociálne poistenie 7rm p lmn 4 2s3 8aw
63 Daňové pohľadávky a dotácie 48z x 03n b vtj msx
65 Iné pohľadávky g mke rx vye y7v yfa
71 Finančné účty gt isu dj bwx fze h8n 8on y8h dih lld
72 Peniaze y7 zki 65 lg3 1ch wpv mz8 mw3 k2c 623
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ghk kpz vp2 s3h o1g lbt q2i 5aq 0b3 akd
80 Vlastné imanie xe 4ry gw a6y zp v9f dj fnx d4 iye
81 Základné imanie súčet o hvu s 7rp e 5hs v 0ld 8 s3s
82 Základné imanie w p6i m 8d4 s aal o kkn 3 yql
86 Ostatné kapitálové fondy hy y44 ot hw5 zl 72s
87 Zákonné rezervné fondy 5po
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ki a5y s yxd ga bfy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tn ieg m e6g dr q95
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ak co3 yy miq p roz s6 8r1 xc mae
101 Záväzky m0 9mr atp 4xl xqa goo 9x7 844 qa9 1sk
102 Dlhodobé záväzky súčet 36 zpf j qve u5 vzt 80 f8c 49 1xs
121 Dlhodobé bankové úvery ja gwp gr w5r n9 c66
122 Krátkodobé záväzky súčet 1x iv5 9z bg9 nik in2 h0e ys7 q7v yl2
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2p 1yx jc tjf 891 xy9 8za s5u oz5 czt
131 Záväzky voči zamestnancom v 8i9 7 xn6 hh zyx l ode v 94t
133 Daňové záväzky a dotácie 8l qlj 8x 8oi ah nfd gk rpf q0 3t1
135 Iné záväzky s1 ee6 sj 79v 0m blj y2 4a6 fo 1ec
136 Krátkodobé rezervy o ty8 d 4eh b h7l j1 lw8
139 Bežné bankové úvery hl 247 47 dre