AHA spol. s r.o. Šaľa - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 4 660 15 048 6 607 9 283 11 936 14 815
33 Obežný majetok e grr be bc3 l 4vj 3 r26 mu pay d5 nv4
34 Zásoby súčet 9 pfr
35 Materiál 6 4j0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 4xe h wj4 9 5qp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 m5w x d15 e 29h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 v9l m a0i 7 ho1
63 Daňové pohľadávky a dotácie v0j bey
71 Finančné účty 2 33i zr blg k zd2 s xl6 yd rw9 va p4u
72 Peniaze vli p fqa 1 560 wy9 08 l8j j ch2
73 Účty v bankách d kti f wco m ahh k vov f 8tk op t4b
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o aew 17 4x8 m ncz e bt2 c4 8de 7s piy
80 Vlastné imanie -s 1nt vvn m shs v a7y 9 dq6 9 nvo
81 Základné imanie súčet 2 huu n bv7 f t95 e teb 6 gb0 k goz
82 Základné imanie 3 lq6 v goo z 8u8 e saf 1 60n 4 a07
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1 1gi -i 9uq -n qyh -2 vkw -a bpr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 ef4 s 41z 2 ukq
99 Neuhradená strata minulých rokov -m 9t4 -a z3j -l q8b -1 jub -z 175
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -v a8q 8 x27 vfr 17g dnu ib0
101 Záväzky j ici wz 7tf h gnf j asf g hve qj aui
102 Dlhodobé záväzky súčet 5s 3q3 iry
114 Záväzky zo sociálneho fondu s2 53r 3o1
122 Krátkodobé záväzky súčet p k85 a6 33t i v1f b xwa a t8x 0l t2u
123 Záväzky z obchodného styku súčet e q7v -9 n8w -2 27j r19
126 Ostatné záväzky z obchodného styku g x4r -1 q05 -u vzh 90b
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y lze x j28 i 3o5 2e 9ve y yc8 6q m4w
131 Záväzky voči zamestnancom yo8 meh -qe -u7 rbd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jw9 d6g xy 5 in3 8kf jly
133 Daňové záväzky a dotácie cc3 oa0 kaa cu2
135 Iné záväzky -x qyj -v 5q0