AHA spol. s r.o. Šaľa - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 660 15 048 6 607 9 283 11 936
33 Obežný majetok w ev0 ph wkd q rw5 u utm qc kf0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 rn6 z m6p q 48l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g r8w o law 9 oop
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n uxx 4 m6v l jj5
63 Daňové pohľadávky a dotácie fk5 1q6
71 Finančné účty z x6u wu ozz m zfk 3 rdg 0i kpc
72 Peniaze 1z3 z lrc b hxz x9m tf fhf
73 Účty v bankách n l4f e 6ue a 5ka l vlp q 8so
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n u9b 48 ky7 d b5j t cka 1q 6ym
80 Vlastné imanie -x hav njl 7 6zf 8 fmr 1 bm6
81 Základné imanie súčet 1 fwp 1 w3d e lwq 5 qqu w elj
82 Základné imanie a 6d3 6 v4y a z3q f r6t 3 6us
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6 3e5 -y io9 -v k92 -s slk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c rwk 0 ota 4 pim
99 Neuhradená strata minulých rokov -a iyl -j rkg -l 3h5 -r 73a
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 gd6 h am4 ck6 ebu ssv
101 Záväzky i iy7 n5 q0m p 7vz 3 1ez 3 1gs
102 Dlhodobé záväzky súčet 3m x4z
114 Záväzky zo sociálneho fondu rw zst
122 Krátkodobé záväzky súčet b mr5 ol 3f7 p pam d jz0 v whm
123 Záväzky z obchodného styku súčet p 0w0 -5 vu9 -b a0q
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m yk6 -v a5h -6 zi3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu u cyk m kgj s m2j 38 9r6 8 oep
131 Záväzky voči zamestnancom jrd pto -qy -bj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 04m zzt il j 7l8 1pj
133 Daňové záväzky a dotácie zat leu o9e
135 Iné záväzky -m 8ef -0 9hs