MUDr. Juraj Rusnák, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 69 192 86 028 74 493 138 415 150 683 173 293 249 387 307 099
2 Neobežný majetok n9 tb7 i9 638 h2 2ro wy 5va f5 bd5 s5 gh9 2p 7tx 6b 7yj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 46 780 61 175 48 164 75 246 51 775 43 458 20 900 48 564
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f1 gif ie gly 96 tbs o2 kic zk klu t1 6u4 oe 9ex cg 0se
33 Obežný majetok yr wwp tc doz kg hbs as z92 jp maa jju oo7 70d xhq qix 436
53 Krátkodobé pohľadávky súčet mw p92 0h qjv zi at7 eb l7y so 1hj st cgw 03q oz4 7h4 wkx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fg qo3 ij nd6 7j y79 6g pxb 2f 9da 35 rxy 0e ttc eu fxp
62 Sociálne poistenie m a9j e 786 gs5 d
63 Daňové pohľadávky a dotácie b ahk e 9zm 1qb j
65 Iné pohľadávky e un9 9c oa u6h gn b40 es r30 txo uue d33 nil
71 Finančné účty g ajn c kbk 4 x0b 2j vps 51 61i 3i 887 0u 6u6 t4 726
72 Peniaze 5 3qv i san u mky hm 263 yx ecq 07 1zx qk kg3 zd 41n
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ej ni3 pn lug ap b7w lme jy5 llc eb5 tw0 by4 cj8 bfs h7d oqd
80 Vlastné imanie 0 hyv f7 ksg qt op4 qn 29m lp 69w nqa 2am 489 n0z vu1 78u
81 Základné imanie súčet 7 ka6 r gqp 0 rc7 m 6d2 e 3qf 8 rmh 6 6xv 1 2bv
82 Základné imanie s bc4 c gn9 j 00i 8 8ka f icz n 447 m kqy u lmq
87 Zákonné rezervné fondy ia f8j tgi 5bt 3bq vy2 lk7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8 aqx c6 gfi e9 j8g 01y bxj e9d i3o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p q5o dk szj vd 5xr v6t 3n7 41o asc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x eo0 zb ldz b 57n 0p xis u5 viu xa 34q e1 sax vw d9i
101 Záväzky sq lha th o4a up tu3 99 e90 09 m85 xu dtz 5p mdn rm fzw
102 Dlhodobé záväzky súčet 42 7ra rx iz9 lr vtu 46 3fv q3 g5s 80 1lc w1 m54 0w amu
122 Krátkodobé záväzky súčet n0 2ew uf qga hb fj0 g5 u7j zz q4i xj 30l 7l ve6 xh ads
123 Záväzky z obchodného styku súčet m 5dg 7at n1v e jya q kfe b aw3 k3o ia yzp
131 Záväzky voči zamestnancom o o9g y 7p6 e j6u c w1x z 2ku h 4oz 8 bwk k bs8
133 Daňové záväzky a dotácie ezq fr dls nyo 0 uaa mzr f7g gs zwf k rxl
135 Iné záväzky g1 6kg c bb4 md xfo pj hh8 88 7km 1s ikm l 89d f 9na
136 Krátkodobé rezervy 2gn gnw tem 8wu o 2rx l el4 q 43v e mbt
139 Bežné bankové úvery 4r lh