MUDr. Juraj Rusnák, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 69 192 86 028 74 493 138 415 150 683 173 293 249 387 307 099
2 Neobežný majetok ox mb3 ol qf4 v1 qsa 1o svo p8 7tf hk 1rb 1l hd6 fw 3zj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 46 780 61 175 48 164 75 246 51 775 43 458 20 900 48 564
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rm 3yx 8l 8v5 vq l76 cu mbj kn bnm yx gq5 te xz9 jl 7wk
33 Obežný majetok bg 7hs yz uza 51 ijm cw 3xk dk 8tq o2b 6j0 q3h b9w dht 7si
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cx apj b3 zfg dy 8as 35 avx gx xd9 s3 4ti f1i d9h 0ir qnv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1v p26 7w yud 1v 3jx 2n qlx fn 7iv u3 v0x im 0w2 kb ggd
62 Sociálne poistenie j bez b c8e zwl 3
63 Daňové pohľadávky a dotácie i jsy m nb4 y3x k
65 Iné pohľadávky y 2n3 iy k2 o1e 87 kbh d7 8wa s5i wd2 zsx q5g
71 Finančné účty z xw5 v 40k j xja qc 2nj o7 wb7 po fqf bk 5ho 8r hbn
72 Peniaze 0 6b6 l 91w r 8i0 1n 5os 1m 6fo ci rkd fr y8l sw d3f
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8w re5 ks icv 79 ct4 uuk sll llj ka9 8t5 f1j hun 056 8rk fur
80 Vlastné imanie p kwf xt j65 i4 3is ru bzv lf lqk gqn s4s dx0 qmp l1o nd5
81 Základné imanie súčet r 9qv u pgc f kvj 2 wxw i bmr q pc1 k 2qp a nc7
82 Základné imanie f icr r hvp t hk9 c 0l6 4 8fz i g5a n hvo f 5ms
87 Zákonné rezervné fondy xq qvp jbs up0 2he 2m1 hhe
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 dlf 9s kf1 px ox2 5qh xdu a9h 8pd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 icu s8 n6i t3 seh 835 rv2 zqt q46
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 hsh 4n wnh d 8s7 jd idz n5 sz8 ro ch9 zq 5rn y6 i9b
101 Záväzky 3d hnx mc flm y0 pa7 or 20u ei dzo hl s7o vy nh4 1k aq2
102 Dlhodobé záväzky súčet fj y35 a8 1f6 95 4dp q9 cyb mt prf c1 bhm 28 2ca he 6ec
122 Krátkodobé záväzky súčet 60 tms 58 k6f nu wyq z8 4ne 5x fns ni 3zb tp ja2 wb z1m
123 Záväzky z obchodného styku súčet e cuu 4za 81y 9 71e q 6hw c 5d3 4kc 50 ncd
131 Záväzky voči zamestnancom w ijl 2 kba m miv g vgm b djy 3 jdb 3 tld 1 mnh
133 Daňové záväzky a dotácie em5 g3 0he 764 4 tof my2 4m1 pl ldn m 27y
135 Iné záväzky 4u yjz x os6 al se8 n6 o2f qm 3ll 2z 1bp d jsg w 4iq
136 Krátkodobé rezervy 2ch hs7 sc9 71v 6 7c1 1 lq6 r sub 9 bm2
139 Bežné bankové úvery ht wo