ProFi - Tostav s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zc 3oz py ww0 aq tom dr s19 y47 7nl
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov u1 d6c bg lu0 jc o09 82 gxh hgs ayc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v jbp
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu de uhc l4 0f4 c9 f8x 10 t14 spr 6pb
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 e97 g6 591 ra qx9 ea lf6 8n nyk
14 Služby h iqq o8 9jz ih g9f zi w02 26 kp3
15 Osobné náklady 7 njb ca 1te v4 rnl fl smt za xj0
20 Dane a poplatky vx pv g6e 8b1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l 18s 8 qo5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s wyt uab
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti f0 4 dbh l m6a s r7b e 06k
28 Pridaná hodnota o 43e 0x ql0 9c ni8 8y 0yp 07 084
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qk ezj 3bd x 7ko b e39
49 Nákladové úroky p7 z bzb p2w
52 Kurzové straty l 4x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d5 1m9 yxe 6qf jgy
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xl -rnt -nb7 -k dx7 -a gk9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 7 zv0 4 wr2 e tk3 g 9mp
57 Daň z príjmov glo drf pk3 r i4l
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 2 512 3 337 1 631 6 804