ProFi - Tostav s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qb 30k 7a rr5 h6 ime u8 w9l 0jx ono
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pw 9b9 oa 392 ny mjt op 19e hio gme
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v li0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 27 ph1 in f52 ly tjh k7 j7y dno mtg
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e oa5 yy d8h bp hc1 pl nfr t8 xqe
14 Služby s 4y3 kd sh0 7m de0 pa d83 yz x25
15 Osobné náklady m cnj ah b5e 2n wen 5b 6im 39 dmr
20 Dane a poplatky 19 f6 vv6 h9x
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 yx2 g w91
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h m24 yky
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti c8 w oym 7 poh 0 9gd a rzn
28 Pridaná hodnota o x3i 74 8ai rn z5j 7n sg8 rf 4zz
45 Náklady na finančnú činnosť spolu kv pf9 u26 7 vsf v obi
49 Nákladové úroky ns y bin hc4
52 Kurzové straty 7 wl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť md 9xh g2s 516 mp1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -40 -kgr -kqi -g xi5 -5 dry
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 w dw0 s dot y ivj 9 y92
57 Daň z príjmov igb lpe uak x 4v8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 2 512 3 337 1 631 6 804