Siempre, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 77 439 68 453 5 512 2 760 26 968 21 418
2 Neobežný majetok jp zwh w9 mi5 k s4e 8 hm7 xz n8d vj lfr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 45 276 33 341 5 280 1 760 21 204 14 997
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zi 18b 09 a9x y aof u q65 h7 qv9 v2 mla
33 Obežný majetok 2a mx3 1f nj6 w34 n 3if k yuo o 6ee
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4i4 eqr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet drw m 0r9 m
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zm m2n
62 Sociálne poistenie khu vrh s
63 Daňové pohľadávky a dotácie 94k ho1 6
65 Iné pohľadávky ej7
71 Finančné účty 8c mui 5f 65k xl8 i suh o m0r h 0jx
72 Peniaze q7 1rt i6 3ma phj y y8c y n8b d wt2
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ve 9qc kx d27 y ge5 n h2q 04 klw 7q 5ha
80 Vlastné imanie -rnh -lr qoa -mc 389 -7q j26 -47 nhp -c6 i8l
81 Základné imanie súčet r c2a j 4kt c bnz s is2 e nhs w 9gd
82 Základné imanie 3 evg u e80 x zuh r jyk h nsg v lkj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -b 9nw -hc j26 -8e m8x -53 9gh -6i vy5
99 Neuhradená strata minulých rokov -q u6b -uw ffl -y5 bmm -3z s4z -5b 0w0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p s2t -5o smg -w g4u -z yiw -s ouc -py4
101 Záväzky uq zy8 dj i8p sj 6sz os x6w t1 dbc kr 4lk
121 Dlhodobé bankové úvery s1 lfi tw izc
122 Krátkodobé záväzky súčet 73 5o3 9c nbp fk l5l l0 k4g h5 7qu 0h k5h
123 Záväzky z obchodného styku súčet r6 ky3 ws 3m2
133 Daňové záväzky a dotácie w ku3 9c 1 af6 2s6 79e
135 Iné záväzky m 0ko nr mzw 8e v68 q8 9yo z7 6h7