RENNER KE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 15 208 18 863 25 117 23 831 56 166 82 653
2 Neobežný majetok m kea m4 qr7 6 6vw l vf2 j p4s rd 39u
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 466 10 686 7 115 3 544 7 963 17 807
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 3lz zl fvq 4 vl7 1 dlg p 0od 9p bn6
33 Obežný majetok v g60 7 zf1 mt r3y c0 t4k sw h9q 2o zjf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c d7u s bw3 uz s6t wz ak8 vs djp oi 4ca
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uhk 4 s7m k 410 h 3oz x 6jq dey
62 Sociálne poistenie ez q1f 6bi xnz 9 k1f
63 Daňové pohľadávky a dotácie p4 1ck r3m rl5 e xwy
65 Iné pohľadávky e dr9 i uh2 f u8e cv 554 7n y52 te ar8
71 Finančné účty j qr7 q 34l wcm mk2 iqr ih2
72 Peniaze b ccn t dcg mro avx u7b gcd
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y2 vpn nw 9wo ku spc hg mvd yo lrb jo csr
80 Vlastné imanie c kvg t fbi n 0pb n plm 5 bnm g vgi
81 Základné imanie súčet k 5k9 e q4e d m1e 9 8an u 2m9 g tis
82 Základné imanie m zml d r1z l a7q i u3b s 3fa s o5o
87 Zákonné rezervné fondy 99j a54 mq7 scg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e wf0 3 rie c yba -p co8 f h9z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v 2vh e 8o6 7 14l 0 6lh
99 Neuhradená strata minulých rokov -m 4l7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i 4z5 -m pys -2sc -o qrv 6 dpj -hj5
101 Záväzky c ib7 4o kkc xc uew 6e 0xf jn 4ay oe gwn
102 Dlhodobé záväzky súčet rz 4p csz y zfb mz 9iy
122 Krátkodobé záväzky súčet a s5f 3 rn9 yk 7zg d f2y kr b4o sv hzr
123 Záväzky z obchodného styku súčet g uky q d55 9 s6d j 32x yv rdj ew b1v
131 Záväzky voči zamestnancom li8 z2h d uvp a hu0 l l34
133 Daňové záväzky a dotácie 1 9yg y58 3pr zw8 ys4 25p
135 Iné záväzky p2w d n9q o 5l8
136 Krátkodobé rezervy zlx 1rv aj7 cag 3ax
139 Bežné bankové úvery m rfu 6 emb oe llo d p6q x cre