NT pool s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5 k7p s zdf 29 12t wy zdo jo pb6
3 Tržby z predaja tovaru oa 5ge f3e
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov s xvy 6x r9e du nue
5 Tržby z predaja služieb 2 269
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d y1v 6 uyl ed b0u bk wis px zlu
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sx5 p 20b hc 1hc f3 fw0 jq rhq
14 Služby a53 724 3 plp 9 dfp 0 j25
15 Osobné náklady b l2k a ykx h4g ix3 9 edl
16 Mzdové náklady e urt
18 Náklady na sociálne poistenie 387
19 Sociálne náklady w
20 Dane a poplatky qap
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1zz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť zq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -gj -x u7j p vnp s a20 -11
28 Pridaná hodnota r a33 v 0az g w8q v 3lz h a3e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu kn1
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3nv
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a7 3qy u1e izt tkn
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť sv 2ft dgr 5s2 6jx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5o -7a1 -h -lom -ojh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3j5 -n myc 4 qvi 5 f2y -nse
57 Daň z príjmov j07 50v 1nk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -138 -2 020 2 028 2 681 -182