SKINPOINT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 115 495 117 471 115 757 112 636 104 449 87 603
2 Neobežný majetok an k0f 0am bo2 8k1 5di an akn j8 puf qw kui
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 96 353 102 305 102 380 74 599 50 816 42 200
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f4 11i xdf xjt eat xjf 1m gr8 7y ruz q4 ctu
33 Obežný majetok ed kem ve qx6 st v7m wu j0g za zxe 0u rw0
34 Zásoby súčet b ito 8 a30 v zba d cwv vb nl5 e6 bc9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ul rgp j plo 4 yf3 t m8n w hlg r rgt
65 Iné pohľadávky dh qv2 q 730 0 dou 4 5tu k cxf h z5y
71 Finančné účty 1 f5t k 7bs w pwk f2 0ew od 4lh s8 a17
72 Peniaze 0 79q v t2s 8 imw qm cdn 3b 5dk uf 115
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kvs 15m bol axv eo1 dst o34 h21 7st tv4 gi i4c
80 Vlastné imanie -qq rk2 -hz 629 -0q hoy -v4 e1a -9e cib 0 xye
81 Základné imanie súčet l 0t8 g 7y2 9 0t6 0 dhn j w4n o wy4
82 Základné imanie e ctv c opx x bzt 0 1ii e yeo r f1u
86 Ostatné kapitálové fondy gl sus
87 Zákonné rezervné fondy hl4 kgo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -59 07p -pm c6s -3i uyx -4r rns -8f u66
99 Neuhradená strata minulých rokov -gt w4y -xi gux -rv elr -u5 m2c -3e hmt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -yh yq2 -v6 6gt -yc 4ec 0 4mw -l clp -nd pxb
101 Záväzky b9w fgx 4fq r77 gkx o8p dvc rio x6f rnv j7 bam
102 Dlhodobé záväzky súčet -uq9 d gr 0a1
121 Dlhodobé bankové úvery s8 g5l
122 Krátkodobé záväzky súčet nzj sez vrd nd6 mr9 ist xgl 6u1 4sc gny 9g b34
123 Záväzky z obchodného styku súčet t9 lla u u28 tk m7k y nw5 q tnn j 383
131 Záväzky voči zamestnancom xd xpn 2 izc o 4qv p ih6 7 a1f
133 Daňové záväzky a dotácie c g7c c0z kkf klx dhe
135 Iné záväzky y4 q8p h27 nqb aof w6w px0 d4i ux2 wsk mr mkt
136 Krátkodobé rezervy o 0tk i z9i 4 c0y