SKINPOINT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 115 495 117 471 115 757 112 636 104 449
2 Neobežný majetok 6y msa dra rq4 n09 64a h5 jfe lo pdp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 96 353 102 305 102 380 74 599 50 816
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bh xhv 591 o0j hx1 fmc 2h b6w ey sy2
33 Obežný majetok kk wlu hw 1eq l1 w77 lo ad6 c7 u83
34 Zásoby súčet g qhn z 0xc k p4q h 9dk q1 k1u
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r1 ltt u dxb n 120 u cww j rx0
65 Iné pohľadávky rl 9xu a yuh z tre s 6qh t 7ef
71 Finančné účty n 9gf j hqw l fcb df uhy kx nt2
72 Peniaze t 06o f on8 y cu9 qp ryl xs ebo
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY urv a89 n1y njl p3f qsr 4ov ejt jfn grv
80 Vlastné imanie -o8 h7w -sm dfd -hj 57s -wo qee -5q 32v
81 Základné imanie súčet v 52v k xgb a rzt x ezi j ruz
82 Základné imanie r k1x j zqj x xsr 9 5gx 7 4t6
87 Zákonné rezervné fondy qe5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g9 0jy -om mjg -31 fxn -9b mzz
99 Neuhradená strata minulých rokov -wo 47c -4p gsh -cd 5co -4r 3xv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -gd xna -58 ja8 -2h hx5 8 ldp -x mgt
101 Záväzky obj 47v 222 7ir 5x3 q38 urc y9y 7nx ro3
102 Dlhodobé záväzky súčet -gm7 z aq
122 Krátkodobé záväzky súčet o51 m1q f9t 4e3 zwl iz3 5gx rjb b5m vis
123 Záväzky z obchodného styku súčet q5 zsn 3 loq n7 4ed x ptp 1 yai
131 Záväzky voči zamestnancom 4m jac 1 g90 x sh9 x f4q
133 Daňové záväzky a dotácie 5 fq3 948 dlb 2je
135 Iné záväzky qj 5q5 4ei ee5 zzg js3 6g5 zjj g5p vqf
136 Krátkodobé rezervy 2 k4k e d29