SKINPOINT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6 2vc vm a7l kct hw2 6bv sh1 i7q o61
3 Tržby z predaja tovaru c2w
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hnm mgd ekb sjo xus mzr
5 Tržby z predaja služieb 3 350 60 574
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti e q3w 7u
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ot wjc l0 7e0 adu 9ig ba0 cvw eun pu0
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i1 we7 11 10q 9b tnz ns xjg vs hs9
14 Služby ok 174 ih beq hz dhq mh dvs 85 3k9
15 Osobné náklady bd f dlh k8 24a nx 4m9 00 khp
20 Dane a poplatky ty dcf z 5rn u l53
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 qke nx gk7 ul k29 w2 vrz pt och
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1wr gwo z1g fnk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -nv hyx -0t zoc -mi w32 s np4 -1 7de
28 Pridaná hodnota -sp kg9 9 9qw 0m 1dx z5 i8i p6 lv5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9nr fta e p44 2 5jd
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k62 w1q a w5k o qcn
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -owi -dqq -k npe -8 xzv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9j afr -ou rge -sw fdh 7 xvk -d ckq
57 Daň z príjmov qwm fvs wkp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21 827 -26 543 -15 889 5 727 -9 974