SKINPOINT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e 9dr 25 zr9 vwh so2 i9p kp3 xn6 uty
3 Tržby z predaja tovaru pr3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 3u4 y0w pqj 3dc 2eg nxs
5 Tržby z predaja služieb 3 350 60 574
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a 1sj xc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 14 fyi o4 p2d f7l ouh n2o 92j pc9 5n4
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok o1 5o5 l0 t1s hh 3k3 n7 as9 qn kjm
14 Služby lt 4s1 8x n68 6j s5a gk bwq o2 ibi
15 Osobné náklady sl l y7p 5k 20c iy ptm 8d ir5
20 Dane a poplatky 9f unx u 1go h rnt
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 b68 tp 5fg j2 525 mb pwg 3z qj7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r7w mxi mxd bu8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -mx jfa -47 eu5 -cc fm6 8 t10 -g x4s
28 Pridaná hodnota -fx yxd l mrd tw cjd w8 1ko x6 82t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t5i bze g jsa a prf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d0p v8w w b8b d tcz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7pp -j4x -j 5yk -a 8c5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -mn lrf -9b 4vu -q7 kew g qak -4 d76
57 Daň z príjmov iz0 fr9 48t
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21 827 -26 543 -15 889 5 727 -9 974