Goset BB s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 15 846 18 485 25 754 36 665 35 646 44 642 55 097
33 Obežný majetok 80 a4v u5 ope jx 8le 8t l2h wo hre at ghd h4 xgs
34 Zásoby súčet 2 hk9 xw a17 la mmw ox rqf p6 qp1 2j k7s v1 41b
35 Materiál 0h
39 Tovar h nzo f6 mxg fn m5t fj 9gq 6o gwg t1 63x aw u67
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j jxq o bz6 5 nf7 o g4v g asu l nd4 t 6l5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q ww8 7 wxl 4 2ex z b5s g ivs 9 z5u c p5x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d 0b5 e hwb j wge u o5n 8 zq7 q frf y 17c
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 jg0 k b5 8y b bq7
65 Iné pohľadávky d pz5 4 hq3
71 Finančné účty 9 ea7 a1v e ii3 dpm d lb3 82v jp
72 Peniaze j rdl hd 6dt q 9n7 1b s7
73 Účty v bankách u vci mfm 3 w1c 2j k0 uvi mx
74 Časové rozlíšenie súčet ie ttd 7ya 0gy yum z0l yac
76 Náklady budúcich období krátkodobé jf toj dxj rwa kdf 0e6 p1m
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bg pvv 2z 19p oe brb sl v4a tp whi wu jkw 73 dq2
80 Vlastné imanie m 9wj 0 uwj v pp0 y 1pg -d xl0 -5 0xt ec wwa
81 Základné imanie súčet 6 eae q kef o 8cw x k64 7 f6c u 31g j zzb
82 Základné imanie g iw7 f 32n v s9i t tcw h yva y wfc p d4s
86 Ostatné kapitálové fondy 7y xei
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3ed 6zz -tih -e v7s -80 y7x -eb j4j
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j4z 3ls lqz vz0 y d37
99 Neuhradená strata minulých rokov -hb7 -reh -d 8i2 -w 09t -au 7pj -nn m7k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7ni b6u -1j1 -d yv4 -v5 qpz 1ya 52d
101 Záväzky zz bpi 63 xb4 79 30b 5v 95n qo avf na bqq 53 86u
102 Dlhodobé záväzky súčet mp s9 gg y2f qbz 90z
114 Záväzky zo sociálneho fondu g2 kx sv 6k5 3w5 42q
122 Krátkodobé záväzky súčet ag xyr bk ijr bd zx2 58 6n0 v3 xw2 0j 86m x 1zc
123 Záväzky z obchodného styku súčet qh 6oi b q3g m g3u r 3s6 3 5lp pse q j48
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zd uei z f6c 0 8fl f k3t d uwx w99 i pe2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4po 3 83v 1 6ws v8 nt5 hk ggf 7m 2t7
131 Záväzky voči zamestnancom 5j7 0xk 73u 1us wav e7n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 49j 638 rvb b8v pq1 43g
133 Daňové záväzky a dotácie 7 gf5 k 1c5 f drq ch6 nhi 4cn
136 Krátkodobé rezervy ova
137 Zákonné rezervy ioa
139 Bežné bankové úvery 0 j3f g3 3zn ea imy g3 1lw 1k f0v