Lydie spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 11 779 30 612 45 754 41 655 63 708 60 849 34 684
2 Neobežný majetok uz s2e i6 vnx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 26 091 19 568
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p8 t6h t4 aha
33 Obežný majetok zo kn4 pg ao4 y6 84v 7n 51o d5 0od xi zff sg ftq
34 Zásoby súčet f1 m0q 75 bxn z8 j71 lx v6o w0 mdi k2 2lm xk n6o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 lvr zum yct
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s4 jjb
62 Sociálne poistenie t v
63 Daňové pohľadávky a dotácie v a
65 Iné pohľadávky a 2ui plb
71 Finančné účty s 3gm 0 awr 2 yrz 7 2ok 1 5hr pol xzn
72 Peniaze q m94 n 4j1 y uou 7 kdc f p3h q88 zbt
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n2 g61 ob 6xf 7s 1qi n0 k14 kg lcc 7l dpc tz 12m
80 Vlastné imanie hpz 09u q cth -xw z5v 1x9 w h6j -kv9
81 Základné imanie súčet v fsa q dgu i mc9 q fje 7 0po 2 gy1 j prm
82 Základné imanie 4 yqb 5 kiq z 36y 5 izc 9 x0d i rwy q t1m
86 Ostatné kapitálové fondy je oyu tr 60g
87 Zákonné rezervné fondy 30c g7o kfw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0 xp7 -q 8l0 -38e a c0q -g d9d q 5wf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l fxc 7 bz7
99 Neuhradená strata minulých rokov -3 i2i -1 ezg -kw9 -d xa7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y kt7 -trz v 1we -vp jui -h wzs -c 4bg -s6 1uy
101 Záväzky v6 m70 gq epr 5f mx2 s2 zne p8 cb8 tf 71a d8 oyd
102 Dlhodobé záväzky súčet v72 krw 48 79m qw kat fr5
122 Krátkodobé záväzky súčet bf fum yn bga q8 t4k nk ley j2 ilc oz 605 c6 kwe
123 Záväzky z obchodného styku súčet tsw 7 ojw i gxh k h1l 0 dzl c kp9 y tii
131 Záväzky voči zamestnancom 176 t x38 m dk3 y5h g6e 05j abi
133 Daňové záväzky a dotácie by zu 2 kq3 b 58q bjg 53v r50
135 Iné záväzky 4n inr s4 2mz 7h v36 vh 26w 46 iyv 80 emv 9b se5
136 Krátkodobé rezervy 81b
139 Bežné bankové úvery jp xwn eh vt7 k ay0 0 sia