GARDE - D.T., s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 26 660 16 804 22 051 28 996 42 785
2 Neobežný majetok dc b2r a5 21j 9t pxu ox shb ix 8yg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 24 460 15 820 19 051 26 551 39 490
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1e 3g1 5y aw4 08 q5y k3 agr m0 dlq
33 Obežný majetok q c9v 8vb 7 6er n vd4 t 5re
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gr6 xfz 586 n 56f 7 aoa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet foa 6tj bcw x i0s d rjx
62 Sociálne poistenie 5
63 Daňové pohľadávky a dotácie b
71 Finančné účty 4 2sq 0ac 7 bpd -ig j o7o
72 Peniaze w nf7 grz f 3o2 -9n u r4u
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lq hz0 n7 f11 ol nbw 0x lrr ma hdi
80 Vlastné imanie o 9lc -aeh -c 5fi hr4 -3y gt4
81 Základné imanie súčet q 0w5 6 1mw x 54z t mj8 x z1q
82 Základné imanie 5 p8u 6 yjx n 0y1 0 y0v g sqq
86 Ostatné kapitálové fondy ci ej7 dq lzq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8 xrb -x 44q -f1 vwh -kl tth
99 Neuhradená strata minulých rokov -n te0 -7 efd -39 k6e -sn b37
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -d g5s -3 3kr -9 ea0 -q oy3 -p6 y7e
101 Záväzky ke 3j5 gd oln zt 3da 9v 2p6 7e 8ev
102 Dlhodobé záväzky súčet sf gdp us gy1 6 ue4 1 3j6 6 eqs
122 Krátkodobé záväzky súčet l 3pw g rfz vd hd1 v1 gwi wg 554
123 Záväzky z obchodného styku súčet mww -4d b a7z 6 b2k iq5
131 Záväzky voči zamestnancom glc 5 9iw 6x ppu
133 Daňové záväzky a dotácie 1z kkt p jmu c ha9 4 6bi
135 Iné záväzky 3 h6l i snc jr tue 3 rb1 38 b56
139 Bežné bankové úvery w 3g1 x 16u