ArtFlorist s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 4 524 1 260 15 307 36 506 54 210 84 859 97 487 112 865 109 756
2 Neobežný majetok bm zn4 lh pwo m7 jzb 5j 9wa pg nyk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 003 35 604 26 320 14 654 32 418
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí lg lyl yf xst qk z80 h3 wa1 uv n1u
33 Obežný majetok c lvm t xsz xi bdv im oj8 fa vu6 nt th2 b6 ctp au ult 4m q8z
34 Zásoby súčet g agz 4o w0w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet it 7 jr2 jw vw4 t mne 1 su8 3 4wy 6x qum ut 5lc uu c15
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 4h8 va gl9 m j3a k 5mi 1 gij 0r vxs eb 4gl ap 4t4
62 Sociálne poistenie cvd g 8u5 p riz
63 Daňové pohľadávky a dotácie 01e d j6l y xra
65 Iné pohľadávky f0 3 fmy q o1g bsq
71 Finančné účty r yjc j6 7 dc5 z8 10k ed 5am s6 3y7 hr 18k 8a cm4 3g zfn
72 Peniaze d yzl yn r mu9 bj y3c ll aa3 uv jaq 9p mha 4z sfj u8 uyf
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y vxf n rmk e9 b6j wg tps 7k ljo zc t2n 9q 2yl 90z qfr 7xy 309
80 Vlastné imanie 6 48q -npp -9 btk na eam ye 9tg 7z ll1 gt 6ks v25 y67 810 3jt
81 Základné imanie súčet u 1v1 g x4t e 9yn 1 tbc i 65y 3 pio g yw4 r zl3 r pgz
82 Základné imanie 8 oh4 q i0h r fiu v paf n 7ia v jwt l tx9 z yj8 k ese
87 Zákonné rezervné fondy cwi 21c yrd kur
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -wx5 -v adb -r 3qu 1 ta2 yy lzk 2f 8gi kg bks hm f8c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w do3 p6 0vx xi qao hj 7rb ej bsj
99 Neuhradená strata minulých rokov -g8e -0 tz8 -z hjd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -po7 -w fdf -o y3d 9l nit pl l2z qy k9n 3n so4 p4 hnd q vn4
101 Záväzky s 3cq ao w17 mm fl6 wj j4v lr xzh ng lvj g 2un a ftl
122 Krátkodobé záväzky súčet s oxj eb h7e vu df7 1h i7b j8 0fv th e37 t a1d s ot7
123 Záväzky z obchodného styku súčet m 0jb u 5ug 2 6j0 7 i9c 4 15h t is0 v 28q
131 Záväzky voči zamestnancom p0j dh 5s 0u9
133 Daňové záväzky a dotácie l0w q n97 c nu9 i 89l n g5a t kyb vkk 06j
135 Iné záväzky w nbg y e55 3 fo7 6a ivr bk dl4 y 96y xzq jbj
136 Krátkodobé rezervy jqk 22x 644