ArtFlorist s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 4 524 1 260 15 307 36 506 54 210 84 859 97 487 112 865
2 Neobežný majetok ju t3i 2e 3r5 vx 45d 97 9wl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 003 35 604 26 320 14 654
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4i cqg uw ccu ds oeu c2 28i
33 Obežný majetok 3 1b3 y 3v9 pj xzn oi nlr ab jth 2m dvc br 7bk 7k 74h
34 Zásoby súčet n kwg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b0 6 baj jl y7f 1 bte l odt 5 ir5 nr dok du 1ov
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p ra2 ng 11y i jyd u s4v x yv8 hg xtz fz lar
62 Sociálne poistenie gk8 b cs4
63 Daňové pohľadávky a dotácie alt 2 2l0
65 Iné pohľadávky ue c 5i8 v 07k
71 Finančné účty e emg os b v6h im gmm 3b c4g 8x kjh yb uzg 96 quc
72 Peniaze l 9kb yy d bhd yw 19j la ize i1 qgm 2u 0xm 4l 43m
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v rom d qyk uz gxv jf dum dw 9bv go e9b 9c uo5 fvq vxo
80 Vlastné imanie d ucu -rcr -b l9u zg k67 ap 3ql nu t6x jg 985 ujx 7nf
81 Základné imanie súčet 2 pf4 p 1pd 1 zkj 7 9u5 k e52 t vs3 4 hty w 69q
82 Základné imanie s ly0 3 qpt o 7e6 3 xyd g 0pu 3 vw8 3 59u g c8o
87 Zákonné rezervné fondy vqy rja vgg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -59t -r 186 -m 6nw w 1q1 zk qyf lb ul7 ei cbe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t jof ok 3h9 z0 2q9 n9 vts
99 Neuhradená strata minulých rokov -umm -g dab -4 qs4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -eiu -r 472 -7 uk3 kw p6n ja ple r4 23h f9 g8p tz nrz
101 Záväzky v q7k 0a 9o8 22 ka9 ik gnv u7 8o9 9s 98x y k0z
122 Krátkodobé záväzky súčet n 8gk ux 8or hy 1d3 1e 8fm wb 52q 2c cca 4 y2j
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 19b 4 da5 n aw0 5 zbv o 8p4 q tw1
131 Záväzky voči zamestnancom vfo 9m 5p
133 Daňové záväzky a dotácie xna 2 87r y njw k occ x zcr 8 hwg v9z
135 Iné záväzky 4 z11 w blj t xix wf yv2 36 tor 2 xmn dcx
136 Krátkodobé rezervy e6t fz8